Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

ihr_povod_2

Futbalové ihrisko s umelou trávou, osvetlením a oplotením v areáli futbalového štadióna Partizán Bardejov bolo v decembri 2008 skolaudované a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bardejove odovzdané do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., Bardejov. Toto ihrisko bolo plne využívané a slúžilo pre najmenších futbalistov až po futbalové družstvá dospelých celého mesta a občas aj pre externé subjekty až do júna tohto roku, kedy bolo poškodené povodňami.

 

Futbalové ihrisko s umelou trávou 3. generácie typu SOCCER YF II výšky 55 mm bolo kompletne zaplavené prívalovou vodou z Tople. Táto voda so sebou doniesla nánosy bahna, kal, drobný piesok, zvyšky korienkov a veľa ďalších nečistôt.


Správca majetku mal tento športový areál poistený, pričom poistná udalosť zo dňa 4.6.2010 bola kvalifikovaná ako totálna škoda, preto sa muselo pristúpiť ku kompletnej výmene futbalového ihriska s plochou 7420 m2.

 

Na základe výsledkov verejného obstarávania na stavbu „Rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou trávou – výmena trávnika Bardejov“ sa  zhotoviteľom stavby stala bardejovská firma STUPRA, s.r.o., ktorá zabezpečila demontáž pôvodného trávnika a naplavenín, prevzdušnenie trávnika, vyspravenie podlažia z kameniva, vyrovnanie a zhutnenie povrchu. V súčasnosti prebieha montáž nového umelého trávnika vrátane zásypu pieskom a gumovým granulátom. Rozpočtový náklad diela je takmer 315 tis. €, pričom sanácia škôd po povodniach na futbalovom ihrisku bude v celom rozsahu hradená ako poistná udalosť, preto nevznikla potreba dofinancovania diela z verejných zdrojov.

 

Naše futbalové ihrisko s umelou trávou má certifikáciu Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA a je zaradené do zoznamu certifikovaných ihrísk, čo znamená, že sa na ňom môžu odohrať medzinárodné futbalové stretnutia. Z uvedeného dôvodu aj montáž nového umelého trávnika realizuje odborná firma s príslušným oprávnením.

 

Práce na montáži trávnika sú tesne pred dokončením. V prípade priaznivých poveternostných podmienok by mohol byť nový umelý trávnik odovzdaný správcovi do konca tohto mesiaca. Nainštalovaný bude ten istý typ umelého trávnika aký pokrýval futbalové ihrisko pred povodňami.

 

Po opätovnom sprevádzkovaní futbalového ihriska s umelou trávou bude areál slúžiť počas celého roka najmä pre potreby futbalového oddielu Partizán Bardejov ako aj mestských klubov v Bardejovskej Novej Vsi a Dlhej Lúke. V rámci podpory športu dostávajú mestské futbalové oddiely podporu formou bezplatného vstupu na toto športovisko za účelom vykonávania tréningovej činnosti a prípravných zápasov. O počte hodín určených pre futbalové oddiely rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

 

Možnosť športovať na futbalovom ihrisku s umelým trávnikom majú aj iní športovci prípadne verejnosť za príslušný poplatok. Prehľad cien za vstup na toto mestské športovisko a využívanie jeho služieb sa nachádza na www.bapos.sk.

 

ihr_povod_1

ihr_povod_2

ihr_povod_3

ihr_povod_4


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám