Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Po prázdninových dňoch aktívneho odpočinku, ale i slastného ničnerobenia sa opäť všetci školáci aj v Bardejove vrátia 2. septembra 2010 do školských priestorov, aby  spoločne pokračovali vo vzdelávacích a výchovných aktivitách, ktoré posilnia ich  šedú kôru mozgovú, struny citov, ale i fyzickú kondíciu.

Deväť materských škôl, z toho dve spojené so základnými školami, štyri základné školy bez materských škôl,  ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov bude aj v školskom roku 2010/2011 realizovať  výchovno-vzdelávací proces.

 

 

Každá základná škola otvorí školský klub detí a školské strediská záujmových činností s rôznym zameraním na jednotlivé športy. O stravovanie detí a zamestnancov bude postarané v školských jedálňach, ktoré sú zriadené pri každej základnej a materskej škole.

Mesto Bardejov je tiež  zriaďovateľom  dvoch školských zariadení pre deti a mládež -   Základnej umeleckej školy M. Vileca, ktorá ponúka základy vzdelania a rozvíja talenty v jednotlivých umeleckých odboroch a Centrum voľného času, ktoré poskytuje záujmovú a výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Všetky školy a školské zariadenia aj napriek zložitej ekonomickej situácii sú pripravené na nový školský rok 2010/2011 tak v oblasti finančného, materiálno-technického ako i personálneho zabezpečenia.

Zlepšenie podmienok na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa očakáva tiež od postupnej rekonštrukcie školských objektov z fondov EÚ.

Počas týchto  letných prázdnin bola z finančných prostriedkov Európskej únie ukončená rekonštrukcia MŠ Nábrežná, MŠ Komenského 47 a ZŠ s MŠ Pod Vinbargom. Ďalšie v poradí sú rekonštrukcie ZŠ s MŠ na ul. Pod Papierňou a ZŠ Wolkerova

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám