Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

radnica_oprav_schod

Jednu z najvzácnejších pamiatok Bardejova, dominantu stredu námestia – mestskú radnicu  čaká v najbližších dňoch obnova schodiska pri vstupe pred severným portálom. Súčasný stav schodiska pri vstupe do expozície Šarišského múzea v Bardejove je vidieť na fotografii.

 

Umelecko - remeselné a reštaurátorské práce zrealizuje akademický sochár Martin Kutný. Obnova schodiska s rozpočtovým nákladom takmer 4 tisíc EUR v sebe zahŕňa  demontáž bočných múrikov, úpravu terénu na bočných stranách schodov, vyhotovenie, montáž a špárovanie nových kamenných schodov. Zmení sa celkový vzhľad schodiska, pretože po stranách jestvujúceho schodiska budú osadené ďalšie stupne, čo možno vidieť na grafickom návrhu riešenia schodiska.

 

 

Keďže sa jedná o pamiatkovo chránený objekt, musí tejto skutočnosti zodpovedať aj používaný stavebný materiál a  technologické postupy. Kamenné stupne budú vyrezané z králického pieskovca. Celý postup prác bude písomne a  fotograficky zdokumentovaný.

 

Obnova schodiska nebude mať vplyv na prevádzku Šarišského múzea v Bardejove. Vstup do múzea umiestneného v priestoroch radnice bude aj naďalej možný, pričom sa vykonajú vhodné opatrenia za účelom zabezpečenia ochrany návštevníkov múzea. Proces obnovy schodiska by mal byť ukončený najneskôr do konca septembra

 

radnica_oprav_schod_skica

radnica_oprav_schod_detail_1

radnica_oprav_schod_detail_2

 

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám