Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

posta_log

V súvislosti so zmenou vlastníka objektu Strediska služieb na sídl. Obrancov mieru,  Komenského 1531 v Bardejove primátor mesta Bardejov požiadal generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. o zaujatie stanoviska k ďalšej perspektíve poskytovania poštových služieb na Pošte Bardejov 3 na spomínanom sídlisku.

Slovenská pošta a.s. dňa 30.6.2010 podala písomnú  informáciu, v ktorej uvádza, že dostala výpoveď  z nájmu priestorov v uvedenom objekte. Informuje, že zároveň nový vlastník objektu oslovil Oblastné riaditeľstvo pôšt Prešov s  ponukou budúceho nájmu, nakoľko má záujem o zachovanie pošty v súčasných priestoroch.

 

Slovenská pošta, a.s. predpokladá uzatvorenie novej zmluvy v prípade predloženia prijateľných a akceptovateľných podmienok.

Slovenská pošta, a.s. ďalej oznámila, že má záujem naďalej poskytovať kvalitné poštové služby, čoho dôkazom je aj prevádzka Pošty Bardejov 4, na sídl. Vinbarg v novorekonštruovaných priestoroch.

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty a.s. vo svojej odpovedi ďalej uvádza, že majú záujem naďalej poskytovať poštové služby na oboch poštách, ak ekonomické podmienky ich prevádzkovania bude možné zabezpečiť racionálne a efektívne.

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám