Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V posledných dňoch sa rozbehlo množstvo aktivít na pomoc oblastiam postihnutých povodňami. Občania mesta postihnutí povodňami sa môžu uchádzať o finančnú alebo materiálnu pomoc v organizáciách, ktoré združujú finančné prostriedky, materiálnu pomoc alebo technologické zariadenia na odstraňovanie následkov povodní. Denne sú aktualizované informácie v tlači, elektronických médiách i na webstránkach organizácií.


Prehľad organizácií, ktoré vyhlásili zbierku na pomoc osobám v oblastiach zasiahnutých povodňami

č.ú, 665555/0200 Variabilný symbol: 2011
Fond Slovenského Červeného kríža Ľudia ľuďom. Táto verejná zbierka je určená iba na pomoc obyvateľom postihnutými povodňami na území Slovenska. V postihnutých oblastiach poskytuje materiálnu pomoc: minerálnu vodu a tekutiny na pitie, čerpadlá, elektrické vysúšače, chemické pohlcovače vlhkosti, deky, šatstvo, posteľnú bielizeň, dezinfekčné prostriedky, mydlá, prostriedky papierovej hygieny

 

č.ú. 2662520418/1100 (popis transakcie: SOSPOVODNE2010)
Prispieť do zbierky SOS Povodne 2010 možno aj prostredníctvom SMS na číslo 877 v tvare DMS SOSPOVODNE. Cena 1 DMS je 1 EUR. V súčasnosti realizujú monitoring potrieb v postihnutých oblastiach, bližšiu špecifikáciu pomoci zverejnia v najbližších dňoch na svojej web stranke.

 

Darcovská SMS správa s textom DMS POVODNE na číslo 877 v sieti všetkých mobilných operátorov. Cena takejto správy je 1 euro. 
č.ú. 4008058424/7500 v ČSOB variabilný symbol 170
Obracajú sa s prosbou o pomoc aj na firmy, ktoré sa môžu zapojiť materiálnou pomocou: vysúšače, pitná voda, dezinfekčné prostriedky (napr. Savo), stany.

 

č.ú.  443012/0200, variabilný symbol: 662044
Finančné prostriedky budú použité pre cirkevné zbory a ich členov na zmiernenie škôd vzniknutých následkom povodní. Pri rozdeľovaní podpory sa bude prihliadať na výšku škody a sociálnu odkázanosť žiadateľa.

 

č.ú. 22221111/5200 OTP banka, a.s. Variabilný symbol 1111
Vyzbierané finančné prostriedky budú postupne prerozdeľované medzi povodňami zasiahnuté oblasti.

 

Darcovia môžu prispieť prostredníctvom SMS zaslanej na krátke číslo 855 s ľubovoľným textom. Cena zaslanej SMS je 2 EUR. Na stanovený účel zbierky vyhlásenej televíziou JOJ bude odvedených 100 percent výťažku zbierky bez akýchkoľvek administratívnych či iných nákladov.

 

č.ú. 2920122990/1100
Peniaze z účtu bude rozdeľovať komisia zostavená zo zástupcov redakcie a nezávislých odborníkov. Žiadosti o finančnú pomoc budeme posudzovať priebežne. 
 

Bližšie aktualizované informácie získate na www.changenet.skNajblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám