Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov, oddelenie kultúry upozorňuje na možnosť poskytnutia finančnej dotácie na kultúrnu činnosť podľa VZN č. 181/2019.

Podmienky poskytnutia finančnej dotácie sú uvedené podrobne v príslušnom VZN č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta uverejnenom na internetovej stránke Mesta Bardejov.

Dotáciu je možné poskytnúť právnickým osobám, vrátane tých, ktorých je mesto zakladateľom, fyzickým osobám, podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo, ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Žiadosť je možné podať do 29.2.2024 /vrátane/ osobne alebo poštou na podateľni MsÚ
Radničné námestie č. 16 / prízemie/, Bardejov

Zverejnil: Ing. Michal Jurečko, 2024-02-06, 15:43, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám