Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

TIKBardkupPribližne pred dvomi týždňami sme vám na našom mestskom internetovom portáli predstavili Turisticko-informačnú kanceláriu v Bardejove, ktorá sídli na Radničnom námestí č. 21. V tomto príspevku sa budeme podrobnejšie venovať Turisticko-informačnej kancelárii v Bardejovských Kúpeľoch. Vzhľadom k tomu, že činnosť oboch kancelárií, ktoré pôsobia na území mesta je si v mnohom blízka, (obe sú členmi Asociácie informačných centier Slovenska - AISEC), prejdime rovno na konkrétne aktivity „kúpeľnej“ kancelárie.

Tá sa nachádza v priestoroch kina Žriedlo (bočný vstup z hlavného chodníka, ktorý vedie od autobusového nástupišťa).

 

Podľa informácií Ing. Radomíra Jančoška, riaditeľa Turisticko-informačnej kancelária (TIK) v Bardejovských Kúpeľoch, táto poskytuje svojim  návštevníkom komplexné informačné a doplnkové služby, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj aktívneho cestovného ruchu počas celého roka. V spolupráci s oddelením podnikateľských činností mestského úradu kancelária napríklad vydala nový propagačný materiál v niekoľkých jazykových mutáciách, ktorý absentoval v prechádzajúcej letnej turistickej sezóne. V tejto publikácií sa nachádzajú všetky podstatné informácie pre našich i zahraničných turistov vrátane prehľadnej mapy, podľa ktorej sa môžu návštevníci kúpeľov lepšie zorientovať. Počas  celej letnej sezóny sa budú publikovať aj ďalšie základne informačné materiály v rôznych jazykoch.

TIK aktívne spolupracuje s Bardejovskými Kúpeľmi, a. s. Poskytuje aktuálne informácie o pripravovaných kultúrno-spoločenských  podujatiach, ktoré sa konajú v našich kúpeľoch. Pre tento účel bola zriadená nová informačná tabuľa, ktorá sa nachádza  pred vstupom do kancelárie. Návštevníci kúpeľov tak dostávajú vždy čerstvé informácie o kultúrnom vystúpení či inom spoločenskom podujatí, ktoré sa pripravuje. Kancelária má k dispozícii taktiež dostatok aktuálnych materiálov, publikácií, pohľadníc, máp a rôznych suvenírov, ktoré sú vyhľadávané pravidelnými návštevníkmi i náhodnými turistami. Pre zlepšenie informovanosti verejnosti bola zriadená aj internetová stránka www.bardejovske-kupele.sk.

A aké ďalšie služby poskytuje TIK v Bardejovských Kúpeľoch počas letnej turistickej sezóny? V prvom rade je to poskytovanie širokospektrálnych informácií o Bardejove, Bardejovských Kúpeľoch a celého regiónu, jeho turisticky atraktívnych objektoch, o možnostiach turistiky, o ubytovacích kapacitách a ich rezervácii, o reštauračných zariadeniach, doprave, športových, kultúrnych a iných spoločenských aktivitách v meste a okolí. Súčasťou tejto oblasti sú informácie o samotných Bardejovských Kúpeľoch, ich ubytovacích kapacitách, aktuálnych kultúrno-spoločenských podujatiach, o možnostiach rehabilitačných a rekondičných pobytov s procedúrami, o turistických chodníkoch.

K ďalším aktivitám kancelárie patrí bezplatné poskytovanie informačných a propagačných materiálov o meste, ako aj informácií o podnikoch a firmách v meste, poskytovanie sprievodcovských služieb (v slovenskom anglickom, nemeckom, poľskom a francúzskom jazyku), na ktorých kancelária spolupracuje aj s externými sprievodcami, informácie o kultúrnom, dianí prostredníctvom internetu a sprostredkovania aktuálnych ponúk  organizátorov takýchto podujatí.

TIK rovnako poskytuje aj informácie o možnostiach trávenia voľného času, ktoré slúžia nielen pre návštevníkov, ale hlavne pre obyvateľov mesta so zameraním na mládež. Kancelária ponúka výrobky našich miestnych ľudových umelcov a remeselníkov vrátane takých propagačných predmetov akými sú tričká a tašky s potlačou mesta Bardejov. V neposlednom rade je to aj možnosť prezentácie podnikateľských i nepodnikateľských subjektov v priestoroch kancelárie.

 

 

Prevádzkové hodiny TIK Bardejovské Kúpele

 

Letná sezóna (1. máj - 30. september):

Pondelok - Piatok: 08.30. hod.  - 12. 00. hod., 12. 30. hod. - 17. 00. hod.

Sobota - Nedeľa: 10. 30. hod.  - 16. 00. hod.

 

Zimná sezóna (1. október - 30. apríl):

Pondelok: 10.30. hod.  - 13. 00. hod., 13. 30. hod. - 16. 00. hod.

Utorok - Piatok:  8. 30. hod. - 13. 00. hod., 13. 30. hod. - 16. 00. hod.

 

Poznámka: V prípade, že niektorý deň navštívi Bardejovské Kúpele viac turistov, býva informačná kancelária otvorená aj dlhšie ako do 16. 00. hod.

 

 

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám