Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Projekt rekonštrukcie tepelných rozvodov, ktorý sa už niekoľko týždňov realizuje v našom meste a ktorého garantom je spoločnosť BARDTERM, s.r.o. (táto mestská spoločnosť spravuje tepelné hospodárstvo v meste) spôsobuje znížený komfort pre obyvateľov dotknutých bytových domov: rozkopávky znepríjemňujú jednak bežný život, na aký boli zvyknutí, ale aj obmedzenia pri parkovaní, či zásobovaní obchodných prevádzok.

Spoločnosť Bardterm i mesto samotné si tieto obmedzenia uvedomujú, ale zároveň treba konštatovať, že sú nevyhnutné pre čím skoršie a úspešné zvládnutie celého projektu, ktorého hodnota je vyše šesť miliónov euro a samospráva prostredníctvom spoločnosti sa podieľa iba na kofinancovaní. V stredu popoludní sme boli skontrolovať postup prác na hádam najexponovanejšom úseku, v lokalite za bytovými domami na ulici Dlhý rad. Aj napriek enormnej snahe zhotoviteľa sa tak rozsiahly projekt nezaobíde bez zásahov a život znepríjemňujúcich obmedzení: aj touto cestou chceme požiadať obyvateľov mesta, najmä tých jeho častí, kde sa výmena vykonáva o trpezlivosť, pochopenie a ústretovosť. V konečnom výsledku bude totiž realizácia projektu znamenať maximálne zníženie tepelných strát v rozvodoch, a tým aj značnú úsporu tepla pre koncového odberateľa.

Vymieňané rozvody totiž už majú svoj vek, na mnohých miestach sú poškodené, či inak morálne i technicky zastarané, a tak ich nahradenie za nové, predizolované, s dlhšou životnosťou zabezpečí kvalitnejšie zásobovanie teplom. Je reálny predpoklad (a zhotoviteľ diela to na tlačovej besede minulý týždeň aj verejne deklaroval), že najobtiažnejšie úseky budú hotové najneskôr do konania jarmoku, pričom rozkopávky ním budú uvedené do pôvodného stavu. Chceme ešte raz požiadať všetkých o pochopenie a trpezlivosť: odmenou za znížený komfort a dočasné obmedzenia budú vynovené rozvody tepla s efektívnou dodávkou do bytového domu.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-04-28, 09:16  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám