Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vážení spoluobčania, milí Bardejovčania,

už všetci netrpezlivo očakávame jedno z najkrajších období kalendárneho roka. Obdobie vianočných sviatkov, ktoré je nielen časom radosti, vzájomného obdarovania, ale aj symbolom pokoja, vnútorného rozjímania i zamyslenia sa nad skutočnými hodnotami ľudskej lásky a nášho života.

Je to čas na stretávanie sa rodín, priateľov a známych, na ktoré počas bežného roka nemáme dostatok času, ani príležitostí. Ulice nášho mesta už žiaria pestrou hrou farieb, vianočný stromček v našich domácnostiach dotvára atmosféru očakávania výnimočných chvíľ, jedinečných a najkrajších sviatkov, na ktoré sa tešia veľkí i malí, každý z nás. V týchto chvíľach už znejú okolo nás želania, všade cítiť vôňu ihličia i vianočného pečiva. Vianoce sú všade okolo nás, ale sú aj v nás. Prišli ticho a nenápadne. A všetci túžime, aby ostali s nami čo najdlhšie.

Betlehemské svetlo prináša novú nádej do našich sŕdc, medziľudských vzťahov i domovov. Ale všetci vieme, že Vianoce budú iba také krásne a šťastné, ako si ich dokážeme sami urobiť. A ja pevne verím a želám Vám, aby ešte viac posilnili vaše rodinné putá.

Štedrovečerný stôl je aj jedinečná a výnimočná chvíľa na spomenutie si na tých, ktorým osud nedoprial tráviť tieto vzácne vianočné chvíle medzi svojimi najbližšími, na tých, ktorí sú pripútaní k nemocničným lôžkam, sú odkázaní na pomoc sociálnych zariadení, ale aj na tých, ktorých práca je nevyhnutná pre zabezpečenie pokoja a spokojnosti nás ostatných.

Vianoce sú zároveň ale aj predzvesťou blížiaceho sa konca roka, sú časom hodnotenia, časom stíšenia nepokojnej duše, ale aj časom nových výziev a nových predsavzatí i nových  plánov. V tejto chvíli ešte nevieme odhadnúť, čo nám nadchádzajúci rok 2023 prinesie. Ale už teraz môžeme povedať, že to bude náročný rok: energetická kríza, kríza hodnôt v spoločnosti, konflikt u našich susedov budú zrejme vyberať svoju daň aj v prípade nášho mesta. Chcem vás však všetkých, vážení spoluobčania, ubezpečiť, že orgány samosprávy vyvinú maximálne úsilie, aby sme dopady všetkých negatív, ktoré som vymenoval zredukovali na únosnú mieru. Aby sme vytvárali podmienky v prvom rade pre dôstojný a hodnotný život všetkých spoluobčanov, ale predovšetkým tých najviac ohrozených.

Vážení spoluobčania,

prajem vám všetkým pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov, bohatosť zážitkov a pokoj v duši, nech vo vašich srdciach zavládnu pokoj, radosť a láska !

Zároveň vám všetkým prajem veľa zdravia, veľa vnútornej sily, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších – prajem vám krásne a pokojné Vianoce a šťastlivé vykročenie do nového roka 2023!

Boris HANUŠČAK

primátor Bardejova

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-12-23, 09:00  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám