Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Včera (8. decembra 2022) sa konalo 3. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Bardejove. V rokovacom programe boli body, ktorými sa kreovali orgány mesta – mestská rada (MsR), predsedovia a členovia poslanci a neposlanci jednotlivých komisií, členovia Dozorných rád mestských obchodných spoločností a delegovali zástupcovia mesta do Rád škôl a školských zariadení.

V úvode rokovania poslanci trojpätinovou väčšinou nepodporili návrh poslanca Jakuba Boruva  na zmenu Rokovacieho poriadku, ktorá by umožnila verejnú voľbu: 14 poslancov bolo za, ôsmi proti a traja poslanci sa zdržali. Voľby tak prebiehali tajne.

Za členov Mestskej rady boli zvolení poslanci Ivan Leščišin, Vladislav Novák, Marek Šimco, Peter Ždiľa, Marek Hudák a Martin Šmilňák, siedmym členom je automaticky viceprimátorka Eva Hudáková.

Predsedami jednotlivých komisií boli tajnou voľbou zvolení poslanci:

Komisia finančná – Peter Simko

Komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí – Dominik Fotta

Komisia spoločenských vecí a kultúry – Jakub Boruv

Komisia správy majetku – Nataša Milistenferová

Komisia pre prešetrovanie sťažností – Eva Hudáková

Komisia podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu – Marek Hudák

Komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotníctva – Ján Maník

Komisia verejného poriadku – Peter Ždiľa

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta – Eva Hudáková

Komisia školstva, telesnej kultúry a športu – Slavomír Krok

 

Nové Dozorné rady majú aj obchodné spoločnosti mesta, a noví členovia boli zvolení aj do Rád škôl a školských zariadení.  

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-12-09, 08:35  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám