Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov v spolupráci s dopravcom SAD Prešov, a. s. sa zapoja do kampane „Európsky týždeň mobility“ a to tak, že dňa 22. septembra 2022 poskytnú mestskú hromadnú dopravu v Bardejove bezplatne.

TÉMA 2022

je „Lepšia dostupnosť“, motiváciou slogan "Cestujme zodpovedne". Téma bola vybraná tak, aby reflektovala túžbu jednotlivcov v celej Európe znovu sa spojiť po niekoľkých mesiacoch izolácie a obmedzení. Ľudia sa môžu spojiť, keď sa stretnú na námestí vo svojom mestskom prostredí a zostať v spojení prostredníctvom verejnej dopravy. Lepšie prepojená doprava znamená lepšie prepojenie miest a ľudí, na čo sa zameriava Európska zelená dohoda (Green Deal). Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility tiež požaduje lepšie prepojenie medzi osobami s rozhodovacou právomocou, poskytovateľmi služieb, urbanistami a občanmi.

Cieľom témy je zdôrazniť a podporiť synergie medzi ľuďmi a miestami, ktoré ponúkajú svoju odbornosť, kreativitu a odhodlanie zvyšovať povedomie o udržateľnej mobilite a podporovať zmenu správania v prospech aktívnej mobility, okrem oslovovania a vytvárania spojení medzi existujúcimi či novými skupinami/partnermi.

Štyri piliere podporujúce lepšiu dostupnosť v kontexte témy aktuálneho ročníka sú 4 P:

  • People - ľudia, tzn. lepšie spojenie ľudí
  • Places - miesta, tzn. lepšia dostupnosť ľudí do okolia
  • Packages - balíčky, tzn. lepšie prepojenie používateľov a poskytovateľov verejnej dopravy
  • Planning § policy - plánovanie a politika, tzn. lepšie prepojenie tvorcov politík.

Keďže doprava je druhým najviac znečisťujúcim sektorom v Európe a emisie z domácej dopravy v EÚ sa neustále zvyšujú, je potrebné, aj podľa Európskej zelenej dohody, vynaložiť značné úsilie na splnenie európskeho cieľa - dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2050. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa je dôležité výrazne znížiť emisie mestskej mobility, pričom je nevyhnutné, aby pri jeho plnení vzájomne spolupracovali všetky zainteresované subjekty.

mobilita

Zverejnil: Ing. Michal Jurečko, 2022-09-20, 10:55  michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám