Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (16.9.2022) v dopoludňajších hodinách bolo odovzdané stavenisko projektu rekonštrukcie okruhov kotolní K01, K03, K04, K07 a K08, ktoré po realizácii zabezpečia značný nárast efektívnosti distribúcie tepelnej energie do odberových miest.

Hlavným dôvodom chystanej investičnej aktivity samosprávy prostredníctvom spoločnosti BARDTERM je odstránenie environmentálnych problémov, ktorým je najmä morálna a fyzická zastaranosť zariadení na distribúciu tepla, a tým vznikajúce energetické straty -  vek rozvodov tepla podľa jednotlivých okruhov sa pohybuje od 28 do 43 rokov. Ide o druhý investične najnáročnejší projekt, ktorý samospráva v poslednom období realizuje: celkové náklady predstavujú sumu 5 949 584 € (bez DPH), verejné obstarávanie napokon určilo náklady na 5 698 621 € (bez DPH), predpokladaná výška nenávratného  finančného príspevku ( NFP ) je 4 843 827 € a spoluúčasť spoločnosti BARDTERM, s.r.o je vo výške 854 793 €.

Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov.

Už v najbližších dňoch prinesieme obsiahlejšie informácie o tomto projekte, vrátane základných technických údajov.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-09-16, 11:35  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám