Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Uzávierka miestnych ciest z dôvodu konania 49. ročníka Bardejovského jarmoku od 23.8.2022 do 29.8.2022

Termín uzávierky miestnych ciest:

v dobe od 23.8.2022- utorok 09:00 hod. do 29.8.2022 - pondelok 14:00 hod.

  • úplná uzávierka miestnej cesty Dlhý rad v Bardejove a to: v úseku od križovatky ul. Mlynská – Dlhý rad do križovatky ul. Slovenská - Krátky rad – Dlhý rad
  • čiastočná uzávierka miestnych ciest:
  • časť ul. Štefánikova od okružnej križovatky ul. Štefánikova-ul. T. Ševčenku-ul. Mlynská do križovatky ul. Štefánikova-ul. Dlhý rad
  • časť ul. Jiráskova od ul. Dlhý rad po križovatku ul. Komenského-ul. Františkánov
  • časť ul. Komenského od ul. Jiráskova po okružnú križovatku ul. Mlynská-ul. Komenského-ul. Sv. Jakuba
  • časť ul. Hviezdoslavova od ul. Jiráskova po križovatku ul. Miškovského-ul. Baštová
  • časť ul. Kellerova od ul. Dlhý rad po ul. Hurbanova
  • časť ul. Partizánska v úseku od (parkovisko pri Átriu)  po ul. Jiráskova
  • časť ul. Na Hradbách v úseku od križovatky ul. Stöcklova po výjazd na Radničné námestie
  • časť ul. Radničné námestie v Bardejove


Náhradná obchádzková trasa bude vyznačená dočasnými dopravnými značkami a povedie nasledovne:

- v meste Bardejov od SL do PO z ul. Štefánikova po ul. Mikulovská-Partizánska-Ťačevská na ul. Kpt. Nálepku v Bardejove, platí aj v opačnom smere a opačnom slede - s prioritným využívaním obchvatu mesta Bardejov

- v meste Bardejov od SL do SK z ul. Štefánikova po ul. T. Ševčenku-Nábrežná-Kúpeľná na cestu I/77 ul. Slovenská v Bardejove, platí aj v opačnom smere a opačnom slede - s prioritným využívaním obchvatu mesta Bardejov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov, ktorí budú prechádzať mestom Bardejov, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorových vozidiel a rešpektovali dočasné dopravné značenie.

 

Zverejnil: Ing. Michal Jurečko, 2022-08-22, 10:15  michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám