Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

ZigaV uplynulý týždeň (27.4) navštívil Bardejov štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Žiga. Hlavnou témou jeho pracovnej návštevy bola kontrola plnenia uznesení, ktoré boli prijaté na minuloročnom výjazdovom zasadnutí Vlády Slovenskej republiky vo Svidníku. Jedným z bodov rokovania, (konalo sa 26. 8.) bola i analýza sociálno-ekonomického stavu v okrese Bardejov.

Prvá kroky štátneho tajomníka viedli na mestský úrad,

kde ho prijal primátor Boris Hanuščak. Peter Žiga informoval primátora o vecnom plnení jednotlivých častí uznesenia. Ťažiskovým bodom je v tomto období realizácie rekonštrukcie parku na Dlhom rade, na ktorú vláda uvoľnila finančné prostriedky zo svojej rezervy. V štádiu rozpracovanosti je prevod budovy bývalého psychiatrického oddelenia (starej nemocnice) na Mesto Bardejov. Príprava plnenia ostatných častí uznesenia prebieha tak, aby boli splnené ich termíny. Platí to aj o príprave rekonštrukcie cesty I/77 a výstavbe juhozápadného obchvatu mesta.

 

V ďalšej časti svojej pracovnej návštevy Peter Žiga navštívil jedného z najväčších zamestnávateľov na území mesta: spoločnosť OBUV - ŠPECIÁL a spoločnosť UVEX Bardejov. V sprievode majiteľa spoločnosti Miroslava Matysa si prezrel výrobné priestory i napĺňanie výrobného programu. Slovensko-nemecká spoločnosť UVEX Bardejov v súčasnom období realizuje výrobu ochranných pracovných  pomôcok medzi ktoré patria  pracovné okuliare a odevy. Podľa vyjadrenia Miroslava Matysa firme sa v súčasnom období  darí, a to aj napriek hospodárskej kríze, zabezpečovať plánovaný výrobný program i stav zamestnanosti. Smerom do budúcnosti sa pripravuje rozširovanie sortimentu výroby, čo je potvrdením spokojnosti materskej spoločnosti UVEX s kvalitou produkcie bardejovskej dcérskej pobočky. Napriek zložitej situácii v obuvníckom priemysle, ktorému  dlhodobo robí konkurenciu ázijský trh, dlhodobo sa darí udržiavať výrobu i zamestnanosť v spoločnosti OBUV-ŠPECIÁL, ktorá vďaka dobrému kreditu využíva moderné materiály. Tie sú  náročné na opracovanie, keďže ich použitie je nevyhnutné pre zvládnutie vysokých nárokov  armády, policajných a hasičských zložiek v mnohých krajinách sveta, kam putuje produkcia z Bardejova. Štátny tajomník v tejto súvislosti mimoriadne ocenil prácu manažmentu spoločnosti, ktorý napriek neľahkej situácii venuje enormné úsilie na získanie zakázok v záujme udržania zamestnanosti. „Bolo to cenné stretnutie, počas ktorého som získal množstvo podnetných informácii, ktoré budú prínosom pre moje ďalšie pôsobenie“, uviedol Peter Žiga na záver svojej návštevy v OBUV ŠPECIÁL

V sprievode primátora mesta Borisa Hanuščaka si štátny tajomník ministerstva hospodárstva následne prezrel priestory „hnedého priemyselného parku“, ktorého rekonštrukciu realizuje Mesto Bardejov na základe úspešného grantu získaného prostredníctvom agentúry SARIO. Jedným z cieľov realizácie tohto projektu (okrem modernizácie priestorov) je vytvorenie nových pracovných miest s cieľovým stavom 250 zamestnancov.

Záverečná časť návštevy Petra Žigu bola venovaná problematike budovania infraštruktúry v priestoroch „zeleného priemyselného parku“ a prehliadke jednotlivých investičných akcií na území mesta. „Som veľmi rád, že bardejovská samospráva pokračuje vo vysokom tempe obnovy mesta, a že zdroje, ktoré boli poskytnuté, či už prostredníctvom vlády Slovenskej republiky, grantových programov, ale i vlastné finančné prostriedky sú veľmi účelne využívané na realizáciu takých programov, ktoré sú prínosom pre rozvoj mesta a jeho obyvateľov. Ide o jeden z veľmi účinných nástrojov smerom udržaniu a podpory pracovných miest čo maximálne oceňujem“, uviedol na záver svojej návštevy  Bardejova štátny tajomník Peter Žiga.

.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám