Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

OdbojariVo veľkej zasadačke mestského úradu sa dnes (v piatok 23. apríla) uskutočnilo rokovanie pléna Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bardejove. Zasadnutie odbojárov otvoril RSDr. Milan Gibeľ, tajomník oblastného výboru, ktorý viedol jeho ďalší priebeh. Na rokovaní pléna bol prítomný aj Ing. Pavol Sečkár, PhD., predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) z Bratislavy.

 

Po voľbe návrhovej komisie a doplnení výboru o jedného člena so správou o činnosti vystúpil predseda Oblastného výboru SZPB v Bardejove pplk. v. v.  Ing. Ján Šnýr. V nej   okrem iného uviedol, že v uplynulom roku sa oblastnej organizácii podarilo stabilizovať členskú základňu, keďže počet prijatých členov prevýšil počet zomrelých (resp. tých, ktorí požiadali o vystúpenie) o troch. Čo sa týka prvých mesiacov tohto roka, od jeho  začiatku až doteraz bolo do zväzu prijatých 18 nových členov, 13 zomrelo a 3 požiadali o vystúpenie. Veľmi dobré výsledky vo svojej činnosti dosiahli základné organizácie zväzu v Bardejove (č. 1 až č.3) a základné organizácie v Andrejovej, Becherove, Beloveži, Gerlachove, Hažlíne, Hrabskom, Krivom, Livove, Marhani, Mikulášovej, Vyšnom Tvarožci, Raslaviciach, Snakove, Stebníku a Šarišskom Čiernom. Významne k tomu prispelo najmä odškodnenie (príplatok k dôchodku v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 285/2009), ale aj obecné samosprávy, zorganizované akcie, zájazdy, a v neposlednom rade i samotná práca vedenia bardejovského oblastného výboru.

 

Jednou z plánovaných aktivít organizácie na tento rok je príprava novej knižnej publikácie o odbojovej činnosti v okrese Bardejov počas 2. svetovej vojny. O poskytnutie informácií  boli v tejto súvislosti požiadané obecné úrady, ktoré môžu  osvetliť ešte mnohé neznáme fakty o odbojovej činnosti v našom regióne. S prosbou o finančný príspevok na vydanie knihy sa chcú odbojári obrátiť na  bratislavské ústredie zväzu, sponzorov, prípadne na vyšší územný celok alebo na granty Európskej únie.

Rokovanie oblastného výboru  pozdravili aj viacerí pozvaní hostia: primátor mesta Boris Hanuščak, riaditeľ bardejovského úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Viliam Holeva, prednosta obvodného úradu Ing. Martin Choma a po prestávke aj predseda SZPB Ing. Pavol Sečkár, PhD..

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám