Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes dopoludnia, 24. mája 2022 boli samosprávou zhotoviteľom odovzdané dve staveniská, na ktorých sa v priebehu najbližších týždňov a mesiacov uskutoční realizácia projektov podporených z eurozdrojov.  

Tým prvým je projekt „Zníženie energetických nákladov materskej školy na Námestí arm. gen. L. Svobodu 15“, ktorý po úspešnej realizácii má ambíciu znížiť spotrebu energie a skvalitniť životné prostredie. Projekt rieši výmenu drevených zdvojených vonkajších okien a dverí za plastové šesťkomorové s izolačným trojsklom, zateplenie obvodového plášťa a strechy vrátane vpustí, výmenu klampiarskych konštrukcií, parapetných dosák, lemoviek, ako aj demontáž a montáž bleskozvodu. Celkové schválené oprávnené náklady sú v sume 731 735,46 €, z toho nenávratný finančný príspevok 695 148,69 €.

Druhým projektom je „Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove“ prostredníctvom realizácie opatrení na úsporu energie vyplývajúcich z energetického auditu, a to najmä komplexná obnova vonkajšieho plášťa budovy s výmenou otvorových výplní a zateplením strechy, inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích telies v budove a modernizácia systému vykurovania, prípravy teplej vody a rekuperácia tepla. Celkové schválené oprávnené náklady predstavujú sumu 930 638,15 €, z toho nenávratný finančný príspevok  884 106,24 €.

Po minulotýždňovom odovzdaní staveniska rekonštrukcie ZŠ na Komenského ulici ide v krátkom časovom slede už o tretí projekt zameraný na rekonštrukciu školských a predškolských zariadení v zriadovacej pôsobnosti mesta.  

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-05-24, 14:08  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám