Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes dopoludnia (17. mája t.r.) bolo zhotoviteľovi, ktorý vzišiel z verejnej obchodnej súťaže (VOS) odovzdané stavenisko projektu „Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ, ul.  Komenského 23 v Bardejove“. Tento projekt je jedným z mnohých schválených, realizáciou ktorých sa významným spôsobom jednak znížia energetické náklady na samotný komplex budov, ale aj zestetizuje a skvalitní prostredie, v ktorom výučba prebieha.  

V rámci pripravovane rekonštrukcie sa zateplí obvodový plášť, sokel, základy, strop nad exteriérom, stropy posledných podlaží pod nevykurovaným priestorom, ostenia a nadpražia okien. Všetky otvorové konštrukcie sa vymenia za nové plastové s izolačným 3-sklom. Vykurovanie a príprava teplej vody ostávajú pôvodné. Vykurovacia sústava sa hydraulicky vyreguluje. Na radiátory sa osadia termostatické hlavice. Vetranie jedálne bude riešené pomocou podstropných rekuperačných jednotiek. V troch triedach sa vymenia pôvodné svietidlá za nové LED.

Celkové schválené oprávnené náklady predstavujú sumu takmer 948 tisíc €, z toho nenávratný finančný príspevok vyše 900 tisíc €.

Rekonštrukcia bude prebiehať najmä počas letných prázdnin tak, aby na prelome októbra/novembra mohla byť – v prípade, že nenastanú nepredvídateľné okolnosti - ukončená.

Realizácia už schválených projektov rekonštrukcií škôl a školských zariadení zabezpečí, že všetky edukačné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostanú úplne nový „šat“.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-05-17, 13:00  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám