Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Včera (10.5.2022) sa v priestoroch Mestského úradu (MsÚ) konalo pracovné stretnutie k budúcej realizácii projektov hradených z mimorozpočtových zdrojov. Už v najbližších týždňoch by malo dôjsť k ich realizácii.

Realizácia týchto schválených projektov bude znamenať, že všetky školské budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú po rekonštrukciách spĺňať technické kritériá, ktoré sú kladené na vzdelávacie ustanovizne tretieho tisícročia.

Prehľad projektov:  

„Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov - pavilóny E, G“  (celkové schválené oprávnené náklady: 960 110,65 €, z toho nenávratný finančný príspevok: 912 105,12 €)

„Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov - pavilóny F, H“  (celkové schválené oprávnené náklady: 1 052 631,58 €, z toho schválený nenávratný finančný príspevok: 1 000 000,00 €)

„Zníženie energetických nákladov MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov“  (celkové schválené oprávnené náklady: 731 735,46 €, z toho nenávratný finančný príspevok: 695 148,69 €)

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove“ (celkové schválené oprávnené náklady:  930 638,15 €, z toho nenávratný finančný príspevok:  884 106,24 €)

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského č. 23 v Bardejove“  (celkové schválené oprávnené náklady:  947 973,72 €, z toho nenávratný finančný príspevok: 900 575,03 €)

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-05-11, 13:11  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám