Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vážené panie učiteľky, páni učitelia, ctení pedagogickí zamestnanci našich škôl,

celý pokrokový svet si 28.-ho marca pripomína nielen narodenie Učiteľa národov – Jána Amosa Komenského - , ale zároveň aj svetový Deň učiteľov. Sviatok, ktorý je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním, a ktorí si zaslúžia za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu naše poďakovanie.

Ak by sme žili v priaznivejšej dobe určite by sme ako samospráva pripravili podujatie, kde by sa táto úcta dala prejaviť aj inak, než len napísaným slovom. Koniec – koncov: vždy sme to tak po minulé roky robili, ale pandémia Covid-u 19 a s ňou spojené obmedzenia nám momentálne nedovoľujú okázalejšie oslavy vášho profesionálneho sviatku.

Chcem vás však ubezpečiť, že samospráva Bardejova si vašu prácu vždy vážila, váži a vážiť bude, že vzdelávaniu mladej generácie sme v orgánoch mesta vždy venovali mimoriadnu pozornosť, pričom bez rozdielu, či už išlo o vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, alebo v edukačných ustanovizniach s iným zriaďovateľom. Postupne sme sa snažili a snažíme sa aj v súčasnosti vytvárať také materiálno-technické podmienky na výučbu, ktoré zodpovedajú štandardom začiatku tretieho tisícročia: s hrdosťou môžem konštatovať, že po ukončení realizácie ďalších projektov neostane v Bardejove jediná škola a predškolské zariadenie, ktoré by sa z tohto konštatovania vymykali. Vzdelávanie je kapitola, do ktorej z mestskej kasy prúdi najväčší objem finančných zdrojov a aj preto je tejto oblasti života v meste venovaná naša maximálna pozornosť.

Milí naši pedagógovia,

dovoľte mi, aby som vám pri príležitosti vášho profesijného sviatku zaželal všetko dobré, veľa úspechov a radosti, dôstojné ocenenie vašej práce a všeobecnú úctu v spoločnosti.

Nech máte radosť z dosiahnutých výsledkov a nech vaše povolanie, ktoré je zároveň aj poslaním bude zárukou toho, že v Bardejove nám vyrastá múdra a vzdelaná generácia, hrdá na svojich predkov i svoje mesto !

MUDr. Boris HANUŠČAK

primátor

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-03-28, 08:00  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám