Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V uplynulých dňoch rozvírila hladinu verejného záujmu jedným z webových portálov zverejnená informácia o „búraní“ parkanového múru v Pamiatkovej rezervácii (PR) v Bardejove.

Keďže samospráva Bardejova pristupuje k rekonštrukcii historických pamiatok cieľavedome, je si vedomá náročnosti celého procesu zapájania zrekonštruovaného  fortifikačného systému do bežného života a snaží sa správať zodpovedne na margo uvedeného prípadu chceme poznamenať nasledovné:

  • zrekonštruovaný múr je ešte stále staveniskom a vzťahujú sa naň podmienky ako na (zatiaľ) neodovzdané dielo.
  • V čase prípravy projektu stavby a povoľovacích konaní nebol potrebný geologický prieskum. Uvedený úsek (ako aj celá stavba) boli realizované v zmysle platnej projektovej dokumentácie a v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Prešov. Aj na uvedenom úseku sa realizoval archeologický výskum, ktorým bol odhalený pôvodný parkanový múr. Na pôvodný múr - v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov a usmernením odborného pracovníka KPÚ Prešov - sa nadmurovala nová konštrukcia parkanového múru, na ktorom sa v týchto intenciách pokračovalo v jeho obnove. Po jeho výstavbe  a optickej kontrole sa vykazovali nepresnosti múra v zvislosti. Z toho dôvodu zhotoviteľ stavby zabezpečil zameranie odborným geodetom ešte v októbri 2021. Následne bolo toto zameranie realizované každý mesiac - a nevykazovalo zmenu stavu. Až koncom februára 2022 zameranie potvrdilo zvislú výchylku parkanového múru cca 16 cm.
  • Po porade s projektantom stavby bola dohodnutá asanácia tejto časti múru až po pôvodné hradobné opevnenie, na ktorom bol tento múr postavený. Po asanácii a začistení pôvodného múru projektant určí ďalší postup prác na zabezpečenie statiky múru.
  • Samospráva Bardejova tak iniciatívne, vychádzajúc z pocitu maximálnej zodpovednosti pristúpila k riešeniu okamžitej sanácie, aby predišla budúcim prípadným škodám.     
  • Zhotoviteľom diela je spoločnosť CUKSTAV s.r.o, Bardejov, uvedené práce bude hradiť zhotoviteľ. Vybudovanie tohto múru stálo cca 39 tisíc EURO.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-03-11, 11:11  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám