Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (26.1.2022) predpoludním sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Mestského krízového štábu v Bardejove (MsKŠ), ktoré zvolal primátor mesta.

Ako bolo na rokovaní skonštatované vývoj pandemickej situácie v súvislosti  s ochorením COVID-19 vyvoláva oprávnené obavy o zabezpečenie bezproblémového chodu samosprávy: zvyšuje sa výskyt ochorení na nový variant Omikron najmä medzi žiakmi škôl a situácia by podľa odhadov mala byť nepriaznivá aj v najbližších dňoch, možno týždňoch. Bolo preto prijaté rozhodnutie aj naďalej denne monitorovať situáciu , v mestských podnikoch vytvoriť záložné tímy, ktoré by v prípade rapídneho zhoršenia celkovej situácie zabezpečovali štandardný výkon samosprávnych funkcií.

Krízový štáb sa pomerne detailne zaoberal aj zvyšovaním cien energií a ich dopadom na bežný život v meste. Mestský podnik Bapos, ktorý spravuje verejné osvetlenie v najbližších dňoch vykoná nevyhnutné technické zásahy a regulácie na jeho jednotlivých vetvách tak, aby sa dosiahla istá miera úspory. Pristúpi sa k obmedzeniu intenzity osvetlenia v niektorých častiach mesta, neskoršiemu nábehu a skoršiemu vypnutiu osvetlenia na vetvách s neregulovateľným svietením, rovnako aj k výmene sodíkových žiaroviek za LED-ky.  BAPOS však bude dôrazne dbať na to, aby to nemalo negatívny dopad najmä na bezpečnosť ako takú. K takémuto režimu verejného osvetlenia sa pristúpi od 1. februára t.r.

Opäť sa ako mimoriadne prezieravá zo strany samosprávy ukázala spolupráca s kogeneračnou kotolňou v Bardejove, ktorá dodáva do rozvodov teplo vyrobené z biomasy: spoločnosť, ktorá ju vlastní si plní všetky svoje zmluvné záväzky a dojednané plnenia , a aj napriek problémom s dodávkami tepla v iných, porovnateľných mestách je v Bardejove situácia stabilizovaná a nateraz je vylúčené, aby ceny za teplo obyvateľov mesta zaskočili. Vzhľadom na celkovú situáciu na trhu s energiami spoločnosť Bardterm síce ráta s miernym navýšením cien, ale určite nie „šokovým“ a neprijateľným pre občanov.

Všetky samosprávou prijaté opatrenia majú jediný cieľ: maximálne eliminovať riziká spojené s rastúcimi cenami energií tak, aby obyvatelia mesta pocítili tento rast čo najmenej...                 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-01-26, 13:57  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám