Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Samospráva mesta vždy myslí niekoľko krokov dopredu a v oblastiach, kde chce aby mesto napredovalo a rozvíjalo sa, má v zálohe nápady, ktoré čakajú na rôzne príležitosti, ktorými sú napríklad grantové prostriedky. Inak tomu nie je ani v prípade malej multifunkčnej športovej haly, na ktorej vybudovanie vyšla grantová výzva na sklonku uplynulého roka.

Samozrejme aj samospráva Mesta Bardejov sa bude uchádzať o získanie finančných zdrojov na túto aktivitu. Primátor už nariadil spustenie všetkých administratívnych úkonov k tomu, aby sme boli s kompletnou žiadosťou pripravení do prvého júna tohto roku, kedy je termín podávania žiadostí o tento grant. V tejto chvíli je už vyhlásený tender na výber projektanta. V prípade úspešnosti má samospráva predstavu, že spomínaná multifunkčná hala by bola umiestnená v areály futbalového štadióna na mieste terajšieho hokejbalového respektíve bývalého hádzanárskeho ihriska.

Keďže mestská športová hala Mier, bude plniť účel aj kultúrneho stánku, výstavbou novej haly samospráva dokáže uspokojiť vysoký dopyt po prideľovaní hodín jednotlivým športovým klubom, školám a širokej verejnosti. Samozrejme by tam vzniklo miesto aj pre hokejbalistov, ktorí teraz kvalitný priestor pre svoju činnosť nemajú.

Zároveň na najbližšej mestskej rade primátor predloží rozpočtové opatrenie, čím pridelí finančné zdroje na prípravu projektov, ktoré neznesú odklad do konania mestského zastupiteľstva. Ide o projekt revitalizácie vnútrobloku v Bardejovskej Novej Vsi a taktiež revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Družba druhá etapa. Súčasťou rozpočtového opatrenia budú aj zdroje na projekt vybudovania komunikácie, ktorá prepojí ulicu Poštárka s ulicou Pod Lipkou a napojí sa na ulicu Kapitána Nálepku.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-01-13, 13:21  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám