Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa aj naša republika zapojila do realizácie  „Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)", ktoré je súčasťou európskeho projektu štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia. Cieľom tohto projektu, ktorý na Slovensku realizuje Štatistický úrad SR, je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík členských štátov Európskej únie zameraných na príjmy a životné podmienky domácností.

Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v Európskej únii. To umožňuje nielen  porovnať postavenie Slovenskej republiky v rámci Európskej únie, ale aj analyzovať životnú úroveň našich domácností.

 

Pre tohtoročné zisťovanie, ktoré sa začne 1. apríla a ukončí 30. apríla, bolo na Slovensku vybraných takmer 6 000 domácností z vyše 300 obcí a miest, medzi nimi aj mesto Bardejov.

Ako bude zisťovanie prebiehať? Počas mesiaca apríla navštívia vybrané domácnosti pracovníci, ktorí budú poverení funkciou „opytovateľov". Každý takýto pracovník bude povinný preukázať sa osobitným poverením a preukazom totožnosti. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zodpovednosť za ich ochranu nesie Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 

 


Najblišie udalosti

14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám