Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa aj naša republika zapojila do realizácie  „Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)", ktoré je súčasťou európskeho projektu štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia. Cieľom tohto projektu, ktorý na Slovensku realizuje Štatistický úrad SR, je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík členských štátov Európskej únie zameraných na príjmy a životné podmienky domácností.

Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v Európskej únii. To umožňuje nielen  porovnať postavenie Slovenskej republiky v rámci Európskej únie, ale aj analyzovať životnú úroveň našich domácností.

 

Pre tohtoročné zisťovanie, ktoré sa začne 1. apríla a ukončí 30. apríla, bolo na Slovensku vybraných takmer 6 000 domácností z vyše 300 obcí a miest, medzi nimi aj mesto Bardejov.

Ako bude zisťovanie prebiehať? Počas mesiaca apríla navštívia vybrané domácnosti pracovníci, ktorí budú poverení funkciou „opytovateľov". Každý takýto pracovník bude povinný preukázať sa osobitným poverením a preukazom totožnosti. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zodpovednosť za ich ochranu nesie Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám