Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V súvislosti so včerajším (24.11.2021) ohlásením sprísnenia opatrení v boji proti Covid-19 a so zavedením „lockdownu“ zasadol dnes dopoludnia Mestský krízový štáb (MsKŠ) v Bardejove, ktorý sa zaoberal implementáciou  týchto opatrení na úrovni samosprávy, jej orgánov  a zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov.

V prvom rade sa zaoberal otázkou škôl a školských zariadení. V tomto prípade prebiehajú intenzívne rokovania medzi zriaďovateľom, jednotlivými školami a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove o možnom prechode vzdelávania na dištančnú formu – jedinou ustanovizňou, ktorá môže tento krok odporučiť je však RÚVZ. Ak na základe aktuálneho stavu, aktuálneho poznania situácie v školách a predškolských zariadeniach RÚVZ k takémuto kroku pristúpi budeme vás včas informovať, vrátane začatia platnosti takéhoto dištančného vzdelávania.

Zariadenia pre seniorov sú už dlhšiu dobu, vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu v osobitnom režime: návštevy klientov sú zakázané, ale podrobné informácie príbuzným poskytnú priamo v tom ktorom zariadení.

Mení sa práca samotného mestského úradu: v súvislosti s platným zákazom vychádzania chceme požiadať občanov, aby v komunikácii so zamestnancami úradu uprednostnili e-mailovú, alebo telefonickú komunikáciu pred priamou návštevou. Služby pre občanov budú na každom oddelení zabezpečené, ale v záujme dodržiavania nariadených opatrení prechádza úrad na oklieštený spôsob práce. Ak bude občan nevyhnutne potrebovať vybaviť svoje záležitosti priamo na úrade, bude to možné iba  formou videovrátnika, tak, ako tomu bolo v druhej vlne pandémie. Samospráva ubezpečuje občanov, že služby úradu budú aj naďalej zabezpečené, iba forma vybavovania ich požiadaviek bude (v zmysle štátom prijatých opatrení) možno trocha komplikovanejšia.

Mestský krízový štáb takisto rozhodol o mieste a spôsobe testovania od pondelka 29.11.2021 tých zamestnancov Mesta a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj obchodných spoločností, ktorí sa nemôžu preukázať platným COVID pasom, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia.   

Správu budeme priebežne aktualizovať   


AKTUALIZOVANÉ

AKTUALITY zo zasadnutia Mestského krízového štábu v Bardejove 26.11.2021

Po dnešnom (26.11.2021) zasadnutí Mestského krízového štábu a po rokovaniach s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR v Bardejove (RÚVZ) pristupuje samospráva Bardejova k rozhodnutiu prejsť na dištančnú formu vzdelávania na II. stupni ZŠ Bartolomeja Krpelca s účinnosťou od pondelka 29.11., predbežne na 10 dní. Rozhodnutie bolo prijaté  na základe nepriaznivého vývoja pandemickej situácie, ako aj s ohľadom na snahu samosprávy eliminovať chorobnosť žiakov i pedagógov.

Od pondelka 29.11.2021 až do odvolania bude v obmedzenom režime pracovať aj Mestský úrad v Bardejove: toto obmedzenie je taktiež vyvolané zavedením mimoriadnych opatrení zo strany štátnych ustanovizní. Ak sa občania budú potrebovať kontaktovať s príslušným zamestnancom, žiadame ich, aby prednostne využili e-mailovú (elektronickú), alebo telefonickú komunikáciu (kontakty sú uvedené na www.bardejov.sk).

V nevyhnutných a odôvodnených prípadoch môžu využiť zariadenie „videovrátnik“  nasledovne:

pristúpiť k zariadeniu nainštalovanému na dverách úradu a použiť príslušné tlačidlo

  • podateľňa
  • oddelenie sociálne
  • oddelenie daní a poplatkov (zvlášť pre dane, a zvlášť pre poplatky)
  • oddelenie životného prostredia
  • oddelenie komunálnych činností a dopravy

Po prihlásení sa kontaktovanej osoby oznámiť svoje meno a priezvisko, vzniesť požiadavku, resp. dôvod osobnej návštevy a počkať na spätnú informáciu od kontaktovanej osoby. Prípadný vstup do priestorov Mestského úradu bude umožnený iba s prekrytím horných dýchacích ciest, po použití dezinfekcie.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-11-25, 15:42  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám