Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Rozpis služieb a zabezpečenie prevádzky na cintorínoch v správe BAPOS, m.p. Bardejov  počas  Sviatku všetkých svätých v období od 30.10. – 2.11.2021

Návštevné hodiny na cintorínoch

V zmysle VZN č.146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách, čl.16 sú pohrebiská v období od 16.10. do 31.3. prístupné denne od 08,00 do 18,00 h. Prevádzkovateľ môže v období zvýšenej návštevnosti cintorínov návštevné hodiny upraviť.

Návštevy na cintorínoch v zmysle Systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie proti-epidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19) – ďalej COVID AUTOMAT

V zmysle metodiky aktuálne platného COVID AUTOMAT budú návštevné hodiny na cintorínoch v správe BAPOS, m.p. Bardejov v súlade s VZN 146/2015 denne od 08.00 do 20.00 s podmienkou prekrytia horných dýchacích ciest podľa aktuálneho stupňa ohrozenia:

2.stupeň ohrozenia ( bordová) - rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m

3.stupeň ohrozenia (čierna) – povinné rúško v exteriéri

 

Služba počas návštevných hodín                     Zodpovedný: Mária Kuchtová 0911 420 122

Dátum

Deň

Služba 08.00 – 14.00

Služba 14.00 – 20.00

30.10.2021

sobota

Martin Kuľka

Ján Šoth

31.10.2021

nedeľa

Ján Šoth

Peter Šoth

01.11.2021

pondelok

Radoslav Leško

Peter Šoth

02.11.2021

utorok

Pracovný čas

Martin Kuľka

 

Návštevy na cintorínoch v prípade vyhlásenia núdzového stavu

V prípade vyhlásenia núdzového stavu a obmedzenia pohybu osôb v zmysle príslušných právnych predpisov vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR a Hlavným hygienikom SR budú návštevy na cintorínoch v správe BAPOS, m.p. zakázané!

 

Komplexné pohrebné služby vrátane prevozu zomrelých budú zabezpečené nepretržite na službou telefónom čísle 0910 244 389.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-10-26, 10:05  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám