Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (20.10.2021) sa konal ďalší kontrolný deň na projekte rekonštrukcie mestskej športovej haly. Jeho cieľom bolo prekonzultovať so zhotoviteľom postup prác a operatívne riešiť väčšie či menšie problémy, ktoré takýto rozsiahly projekt bezosporu sprevádzajú. Ako bolo skonštatované, práce prebiehajú podľa schváleného a platného harmonogramu: realizuje sa inštalácia opláštenia, z južnej strany sa začínajú osadzovať nové okná a pokračuje sa aj s inštaláciou oceľovej konštrukcie tribúny.

Takmer hotové sú už podhľady v interiéri haly, vzduchotechnika i elektroinštalácia. Objavujú sa však aj veci, ktorých realizáciu bude potrebné dofinancovať: ich rozsah sa verifikuje a následne budú podrobené komplexnej analýze. Dá sa ale konštatovať - aj na základe záverov z dnešného kontrolného dňa -,  že táto rekonštrukcia, ktorá je investičnou prioritou samosprávy pokračuje vo vysokom tempe, pričom ani zaznamenaný časový skĺz v súvislosti s pandemickou situáciou na Slovensku by sa nemal negatívne podpísať pod plánovaný termín jej ukončenia, ktorým je jar budúceho roka.      

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-10-20, 14:10  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám