Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Začiatkom tohto týždňa opätovne zasadal Mestský krízový štáb (MsKŠ), ktorý sa okrem aktuálnej situácie v meste a okrese, v súvislosti s ochorením COVID-19 zaoberal aj listom ministra zdravotníctva SR V. Lengvarského určeného predstaviteľom samosprávy. V spomínanom liste sa o.i.píše:

„Vážený pán primátormedzi našimi odborníkmi, ale aj vo svetovej vedeckej komunite, je široká a veľmi jednoznačná zhoda na tom, že očkovanie je jediná cesta von z pandémie a jediný spôsob ako predísť veľkým ľudským, ale aj ekonomickým stratám....  Podľa nového Covidu automatu, ktorý schválila vláda na návrh odborníkov, bude práve úroveň zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov jedným z kľúčových parametrov, ktorý bude určovať farebnosť jednotlivých okresov a teda prísnosť opatrení, ktoré v nich budú platiť. Takéto nastavenie bolo prijaté preto, lebo práve zaočkovanosť seniorov je kľúčová k tomu, aby sme predišli opätovnému preplneniu nemocníc.... Píšem Vám nielen ako minister zdravotníctva, ale aj ako lekár a otec. Očkovanie je pre mňa najmä ľudská priorita. Som hlboko presvedčený, že práve očkovaním dokážeme najefektívnejšie chrániť zdravie a životy ľudí...“

Samospráva a Mestský krízový štáb berú tento list ministra na vedomie a akceptujú myšlienky v ňom vyjadrené. Je však na slobodnom rozhodnutí každého jedného občana, každého jedného obyvateľa, aký postoj zaujme a akú mieru osobnej, i spoločenskej zodpovednosti týmto svojim postojom prejaví.   

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-09-24, 09:51  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám