Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V súvislosti so zaradením okresu Bardejov do bordovej zóny na aktuálnom Covid automate od piatka, 17. septembra t.r. zvolal operatívne ešte vo štvrtok (deň predtým) primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak zasadnutie Mestského krízového štábu (MsKŠ).

Štáb analyzoval aktuálnu epidemiologickú situáciu najmä na území mesta a prediskutoval chystané opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach samosprávy. Vo štvrtok popoludní sa konalo zasadnutie Okresného krízového štábu aj za účasti zástupcu mesta a v piatok predpoludním MsKŠ rokoval opätovne.

Závery z tohto rokovania sa dajú zhrnúť do nasledujúcich podstatných bodov:

školy, predškolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: v prípade materských škôl mesto ku dňu zasadnutia MsKŠ neeviduje žiaden nový prípad ochorenia. Na základe „školského“ Covid automatu a na základe aktuálnych informácií sú k dnešnému dňu v karanténe tri triedy na troch základných školách, po čiastočnej izolácii je opäť v prevádzke aj ZŠ s MŠ na ulici Pod Papierňou. V Základnej umeleckej škole M. Vileca je individuálna forma vyučovania realizovaná riadne , skupinová zasa dištančne, v súlade so školským Covid automatom, pri striktnom dodržaní stanovených podmienok zodpovedajúcich 2. stupňu ohrozenia. Plaváreň v areáli základnej školy na sídlisku Vinbarg je pre verejnosť uzavretá, školské športoviská budú s najväčšou pravdepodobnosťou, po konzultáciách s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bardejove (RÚVZ), takisto uzavreté až do odvolania (aktualizáciu prinesieme najneskôr v pondelok). Je zabezpečený denný monitoring situácie v školách a školských zariadeniach – na základe výstupov monitoringu je samospráva pripravená aktualizovať doposiaľ prijaté opatrenia,

zariadenia pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta: už v priebehu uplynulých dní a týždňov sa v zariadeniach vykonávalo testovanie klientov a personálu, rovnako tak aj priebežné očkovanie, miera zaočkovanosti sa v prípade klientov i zamestnancov pohybuje okolo 80%. Oddnes sa návštevy v zariadeniach riadia prísnymi podmienkami stanovenými jednak samotným zariadením, opatreniami štátnych orgánov, ale aj opatreniami vlastného krízového štábu,

hromadné podujatia neplánuje samospráva organizovať žiadne, sobáše v najbližšom období takisto plánované nie sú,

práca mestského úradu bude zatiaľ prebiehať v režime ako doteraz, za dodržiavania predpísaných opatrení, prislúchajúcich stupňu rizika (respirátory, počty osôb, odstupy i dezinfekcia...). Ak by sa situácia počas víkendu a začiatkom budúceho týždňa výrazne zhoršila režim práce mestského úradu bude sprísnený, MsKŠ nevylučuje ani opätovné zavedenie vybavovania stránok formou videovrátnika s cieľom minimalizovať kontakt obyvateľ vs kompetentný úradník.        

 

Samospráva Bardejova apeluje na všetkých obyvateľov mesta i okresu, aby dbali na prísne dodržiavanie nariadení a odporúčaní kompetentných štátnych úradov, aby sa riadili ich pokynmi a aby boli aj naďalej zodpovední voči sebe, ale aj voči svojim najbližším: iba takto prejavenou zodpovednosťou môžeme znížiť riziko nákazy, eliminovať jej následky a pričiniť sa o to, aby 2. stupeň ohrozenia (bordová farba okresu) trval čo najkratšie.

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-09-17, 13:27  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám