Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

konferencia_unescoV hoteli Astória v Bardejovských Kúpeľoch sa v stredu 24. marca začal trojdňový medzinárodný vedecký seminár na tému „Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách Svetového dedičstva UNESCO", ktorý pripravil Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Mestom Bardejov, Slovenskou komisiou pre UNESCO                                                   a centrálou UNESCO v Paríži.

Podujatie oficiálne otvorila Katarína Kosová, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR v Bratislave. Vo svojom príhovore okrem iného informovala účastníkov aj o slovenských lokalitách kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jednou z nich je aj dejisko konania tohto seminára - mesto Bardejov, konkrétne jeho historické centrum, ktoré spolu so židovským suburbiom bolo zapísane na Zoznam Svetového dedičstva. Rozhodol o tom Výbor Svetového dedičstva na svojom zasadnutí v austrálskom meste Cairns koncom roku 2000. Posledným úspechom slovenských pamiatkárov a našej diplomacie bol v tomto smere zápis historického centra Levoče spolu s dielom Majstra Pavla, ku ktorému došlo v lete minulého roka v španielskej Seville. (Tento zápis je rozšírením zápisu Spišského hradu s okolitými kultúrnymi pamiatkami  z roku 1993. )

Po Kataríne Kosovej sa k účastníkom seminára prihovoril primátor mesta Boris Hanuščak, ktorých všetkých hostí, čo najsrdečnejšie privítal. Zároveň im zaželal, aby si z nášho historického mesta odniesli len najkrajšie dojmy a zážitky.

S krátkymi príhovormi sa k domácim i zahraničným účastníkom podujatia postupne prihovorili ďalší zástupcovia organizačného výboru: Pavol Ižvold, riaditeľ odboru ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR, Jozef Klinda, riaditeľ odboru pre životné prostredie, vedu a výchovu Ministerstva životného prostredia SR a Andrej Michalec, tajomník Slovenskej komisie pri UNESCO. (Táto komisia je poradným orgánom vlády, ktorá má na starosti medzivládnu expertnú spoluprácu v UNESCO v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, informácií a komunikácií.) Zo zahraničných účastníkov sa na úvod prihovoril Hervé Barré, zástupca centrály UNESCO v Paríži, ktorý mal aj prvú pracovnú prednášku podujatia (na zábere druhý zľava).

Štartovacou témou, ktorou sa  v prvý deň seminára venovali jednotliví prednášajúci, bol Úvod do teórie riadenia turizmu v lokalitách Svetového dedičstva a stratégie ich manažmentu.    Jedným z prednášajúcich bol aj Giora Solar z Izraela, ktorý je expertom ICOMOS-u a odborníkom v oblasti Svetového dedičstva. Ako zástupca dokumentačného centra (ICOMOS), ktoré skúma navrhované lokality, ktoré ašpirujú na zoznam Svetového dedičstva, sa zúčastnil na posudzovaní mnohých pamiatok Bardejov nevynímajúc. Keďže jeho hodnotiaca správa aj osobný postoj (rodinné korene Giora Solara siahajú do nášho regiónu) mali značný, ak nie rozhodujúci podiel na úspešnom zavŕšení kandidatúry Bardejova. Za tento prínos mu bol v roku 2001 udelený titul „čestný občan mesta Bardejov". Pre bardejovský seminár si Giora Solar vybral problematiku prínosu manažmentu plánu ku skvalitneniu riadenia turizmu.

Popoludňajší a podvečerný program prvého dňa konferencie bol venovaný prehliadke historického centra Bardejova. Zahraniční a domáci účastníci navštívili komplex židovského suburbia na Mlynskej ulici, prešli sa po obnovených mestských hradbách a Radničnom námestí a zavítali aj do historickej radnice. Záverečnú bodku za prvým dňom seminára dal večerný organový koncert v Bazilike sv. Egídia a slávnostná recepcia v hoteli Bardejov.

Čo sa týka štvrtkového programu konferencie, z hľadiska zážitkov zrejme najzaujímavejšou časťou bola návšteva niektorých drevených kostolíkov slovenskej časti karpatského oblúka, ktoré sú od  roku 2008 taktiež zapísané na zoznam Svetového dedičstva UNESCO. Okrem návštevy gréckokatolíckych „cerkví" sv. Michala Archanjela v Ladomírovej a sv. Mikuláša v Bodružali, zavítali aj do rímskokatolíckeho kostolíka sv. Františka z Assisi v Hervartove.

Ukončenie seminára je naplánované na dnešný podvečer formulovaním záverov a odporúčaní, po ktorom bude o 19. hod. nasledovať odovzdávanie certifikátov účastníkom.  Medzinárodné podujatie potom zavŕši slávnostná večera.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám