Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes, 26. júla 2021 sa v priestoroch Mestského úradu v Bardejove stretli na pracovnom rokovaní predstavitelia samosprávy Bardejova a a.s. Bardejovské Kúpele. Po dlhšej odmlke, zapríčinenej protikovidovými opatreniami to bolo prvé takéto stretnutie na „najvyššej úrovni“: hneď úvode však treba povedať, že vôbec nie ojedinelé.

Témy rokovania boli rôzne, ale dajú sa zhrnúť do troch základných bodov: zmeny územného plánu, ktoré nie vždy korešpondujú s existujúcimi regulatívami týkajúcimi sa kúpeľov ako špecifického miesta so špecifickými požiadavkami (aj) na terajšiu, či budúcu plánovanú zástavbu, pomerne obsiahla problematika parkovania v kúpeľnom priestore, i v priestore mimo neho, a problematika absencie predajne potravín, o ktorej sa svojho času viedli rôzne polemiky.

Prakticky vo všetkých otvorených otázkach došlo k vzájomnej zhode a predstavitelia samosprávy i kúpeľov konštatovali pripravenosť na úzku kooperáciu. V prípade zmien územného plánu bude neodkladne vytvorená pracovná skupina zložená zo zástupcov oboch strán, ktorá predloží podrobnú analýzu súčasného stavu a predostrie reálne návrhy na riešenie častokrát už neúnosnej situácie, podobne rýchlo sa obe strany budú detailne zaoberať aj riešením situácie v parkovacej politike na území kúpeľov. Tu prichádza do úvahy viacero variánt, vrátane dlhodobého plánu výstavby parkovacieho domu. Tento variant je však aj vzhľadom na prílišnú finančnú náročnosť projektu „behom na dlhé trate“: v súvislosti s tým bude podrobne rozpracovaná predbežná možnosť zamedzenia vstupu neoprávneným osobám do vnútorného priestoru kúpeľov (možno) aj formou technických zábran.

V prípade absencie predajne potravín obe strany dospeli k záveru, že momentálne to nie je kľúčová otázka. Klienti kúpeľov majú stravovanie zabezpečené prostredníctvom svojich ubytovacích zariadení a kúpeľnej liečby, základné potraviny sú podľa slov predstaviteľov kúpeľov dostupné na ich území, a rokovania s prípadnými podnikateľskými subjektmi, ktoré by boli ochotné takúto predajňu prevádzkovať stroskotali na neefektívnosti.

V ďalšom sa rozhovory týkali aj iných tém: dospelo sa k vzájomnej zhode o úzkej kooperácii samosprávy a kúpeľov v prípade efektivity (najmä pri príprave projektov) pri získavaní zdrojov z eurofondov – to sa týka najmä budúcich výziev na ich predkladanie, ktoré určite budú aj v súvislosti s avizovaným Plánom obnovy, ale rozoberali sa aj menej zložité problémy: už čoskoro by mal turistický vláčik, ktorý premáva z Bardejova do Bardejovských Kúpeľov voziť v „špeciálnom“ vozni tých, ktorí sa rozhodnú navštíviť napríklad tamojšie letné kúpalisko a chcú sa vyhnúť jednak pomerne dlhej prechádzke z parkoviska až na okružnú cestu, alebo sa chcú vyhnúť prípadnej pokute za neoprávnené parkovanie v hornej časti vnútorného okruhu kúpeľov.

V každom prípade bolo dnešné rokovanie v závere hodnotené ako mimoriadne prospešné, a bola prejavená obojstranná vôľa participovať na riešení problémov, ktoré vznikajú jednak na území mesta, ale aj na území kúpeľov.

Ostáva totiž neodškriepiteľným faktom, že iba symbióza týchto dvoch subjektov môže priniesť hmatateľné výsledky, ktoré budú prospešné v prvom rade pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta i jeho okolia...

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-07-26, 11:56  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám