Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dňa 8.7.2021 sa v Poľsko-slovenskom dome v Bardejove konala významná udalosť. Naše mesto navštívil veľvyslanec Krzysztof Strzałka v sprievode konzula Stanisława Kargula, aby odovzdal ocenenie „Bene Merito“ riaditeľovi Kultúrneho a turistického centra (KTC) v Bardejove – Ing. Marcelovi Tribusovi.

Toto významné ocenenie mu bolo udelené za dlhoročný rozvoj slovensko-poľskej spolupráce už v minulom roku, poľským ministrom zahraničných vecí: kvôli pandemickej situácii sa však podujatie spojené so slávnostným odovzdávaním vyznamenania v Bratislave nemohlo uskutočniť. Preto sa tentokrát využila aj vernisáž výstavy, ktorú v Bardejove zorganizovalo veľvyslanectvo v spolupráci s Poľsko-slovenským domom, ktorý spravuje KTC Bardejov. Táto organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov funguje už vyše 14 rokov a za túto dobu zorganizovalo niekoľko stoviek podujatí doma, ale aj v zahraničí. Svoje kontakty nadobudnuté počas tohto obdobia dokázala pretaviť do niekoľkých desiatok výstav v Poľsku, propagujúcich mesto Bardejov ako významnú turistickú destináciu, zapísanú na zozname UNESCO. Aj momentálne sa pripravujú ďalšie spoločné projekty nielen s partnerskými mestami v Poľsku, ale aj inými organizáciami, ktoré s Poľsko-slovenským domom aktívne spolupracujú. Aj keď pandemická situácia osobné kontakty na dlhý čas obmedzila, ba v poslednej dobe na hraniciach pohyb osôb nariadenia vlády významne skomplikovali, darí sa udržiavať vzťahy na diaľku - veríme, že už čoskoro sa život aj vzťahy vrátia „do starých koľají“. Takáto spolupráca v oblasti kultúry, ale aj cestovného ruchu a iných oblastiach spoločenského života je totiž veľmi významným prínosom pre všetky strany.

Za účasti veľvyslanca Poľskej republiky Krzysztofa Strzałka a konzula Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Stanisława Kargula,  ako aj za prítomnosti primátora mesta Borisa Hanuščaka bola v ten štvrtok otvorená  výstava s názvom "Ján Pavol II. a Slovensko". Jedinečnú atmosféru na vernisáži vytvoril svojím hudobným sprievodom Kristián Jančošek.

Výstava vznikla v roku 2020 pri príležitosti Roku sv. Jána Pavla II. a 100. výročie jeho narodenia, a zároveň aj ako pripomienka 25. výročia návštevy pápeža v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči.

Autorkou výstavy je Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty Rímskokatolíckej Cyrilo-Metodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výstava fotografiami i textom mapuje pápežov vzťah k Slovensku a jeho tri návštevy. Tvorí ju osemnásť panelov a je putovná. Súčasťou výstavy je aj krátky film, zachytávajúci pápeža Jána Pavla II. a jeho spätosť so Slovenskom.

Výstava je sprístupnená v galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove a potrvá do 30.7.2021

Všetkých vás srdečne pozývame !

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-07-13, 15:14  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám