Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (16.6.2021) dopoludnia absolvovali primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) a odborní pracovníci úradu dve kontroly dvoch stavieb: staveniska rekonštrukcie kláštora Františkánov, a stavby rekonštrukcie športovej haly Mier. Cieľom bola detailizácia a verifikovanie finančných nákladov, súvisiacich s navýšením kvôli prácam naviac.

V prípade kláštora si ich vyžiadali dodatočné reštaurátorské práce na fasádach objektu a a v Rajskom dvore. Mimochodom, reštaurátorský i archeologický výskum, ktorý tu prebiehal a v princípe ešte stále prebieha odkryl mnohé zaujímavé skutočnosti, ktoré boli doteraz iba v rovine predpokladov, resp. dohadov a po ukončení rekonštrukcie by mali byť akousi pridanou hodnotou celého projektu.      

Podstatne vyšší objem finančných zdrojov si bude vyžadovať rekonštrukcia športovej haly. Dnes bolo identifikovaných a verifikovaných 16 najdôležitejších doplnkových stavebných úprav, ktoré buď nezohľadňoval projekt, alebo sú vynútené zisteným stavom po odstránení opláštenia. Medzi najzávažnejšie zistenia, ktoré bude treba sanovať patrí „sadanie“ budovy o 22 cm: je preto potrebné vytvoriť statické zabezpečenie oceľovej konštrukcie strechy, a taktiež je potrebná výmena poškodených nosných panelov. Ďalším problematickým bodom je komplexná výmena elektroinštalácie a vyčistenie vzduchotechniky (ako aj jej mierna modifikácia oproti projektu), a taktiež odstránenie šiestich izolačných vrstiev lepenkového pokrytia strechy, ako aj ďalšie úpravy. Takmer polovica z navýšených zdrojov je odôvodňovaná o.i. i nárastom cien stavebných materiálov.

Všetky tieto zmeny budú predložené na rokovania príslušných komisií, a následne (aj s ich odporúčaniami) aj na zasadnutie MsZ.      

DSC_0741.JPG

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-06-16, 14:15  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám