Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Minulý týždeň potešila samosprávu Bardejova oficiálna informácia o schválení dvoch projektov realizácie vodozádržných opatrení. Dnes (8.6.2021) dopoludnia sa vedenie samosprávy bolo v rámci kontrolného dňa pozrieť na aktuálny stav lokalít, ktorých sa projekty týkajú: jedná sa o parkovacie plochy na ulici Družstevnej a vegetačnej strechy „malej“ telocvične športovej haly.

V prípade parkoviska budú realizované také stavebné úpravy, ktoré zabezpečia jeho celkovú rekonštrukciu a nahradenie existujúcich asfaltových pokrytí vodopriepustnou technológiou, umožňujúcou záchyt vody v podloží, pričom sa vytvorí 72 nových parkovacích miest a pribudne aj vzrastlá zeleň.

Realizáciou zelenej strechy na telocvični pri športovej hale (výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku) sa opäť o krok posunieme k cieľu komplexnejšej rekonštrukcie celého areálu haly a dotvoreniu uceleného komplexu.

Hodnota oboch projektov je vyčíslená na cca 400 tisíc eúr (každý cca 200 tisíc), pričom 5% nákladov bude predstavovať kofinancovanie samosprávou.    

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-06-08, 13:23  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám