Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Na základe rozhodnutia Mestského krízového štábu (MsKŠ), po zvážení všetkých dostupných, relevantných informácií, ako aj na základe odhadovaného vývoja pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v meste

a okrese Bardejov dospela samospráva Bardejova k rozhodnutiu neorganizovať ani tento rok tradičný Bardejovský jarmok, ktorý sa zvykne konať v posledných dňoch augusta.

Je nám veľmi ľúto, že ani tento rok jarmok v Bardejove nebude: sme však presvedčení, že ani celoslovensky zlepšujúca sa pandemická situácia nám nedovoľuje byť nezodpovednými. Nezodpovednými voči Bardejovčanom, ale aj návštevníkom nášho starobylého mesta. Navyše – ešte stále platia pomerne prísne opatrenia, ktoré sa týkajú organizovania kultúrno-spoločenských podujatí: samospráva nedisponuje kapacitami, ktoré by vedeli adekvátne zabezpečiť ich dodržiavanie.

Nevylučujeme však, že ak sa situácia konsoliduje natoľko, že bude možné – hoci aj v obmedzenom režime – organizovať podujatia, ktoré prispejú k oživeniu života v meste vynaloží maximálne úsilie, aby tomu tak bolo a pripraví také, ktoré by nároky obyvateľov i návštevníkov spĺňali. 

Sme presvedčení, že ak vydržíme v našom úsilí, budeme dôslední v dodržiavaní prijatých opatrení a budeme maximálne zodpovední, dočkáme sa aj chvíľ, kedy sa budeme môcť vrátiť do (aspoň zdanlivo) starých koľají....Nateraz to však nie je možné....

Budeme vďační, ak toto naše rozhodnutie prijme široká verejnosť s takým porozumením a pochopením, s akým sme k jeho prijatiu pristupovali.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-05-31, 11:03  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám