Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

JÚL a AUGUST 2021

Oznamujeme zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, že prevádzka v mesiaci

JÚL a AUGUST 2021 bude: TU

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov končí za školský rok 2020/2021 30. júna 2021.

Prevádzka v mesiaci JÚL 2021 začína na určených materských školách

6. júla 2021 a končí 30. júla 2021.

Prevádzka v mesiaci AUGUST 2021 začína na určených materských školách

2. augusta 2021 a končí 27. augusta 2021.

V prípade záujmu o materskú školu v čase letných prázdnin JÚL a AUGUST 2021, sú zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu, povinní záväzne prihlásiť dieťa do materskej školy, ktorá má podľa harmonogramu prevádzku, s povinnosťou úhrady príspevku za materskú školu vo výške 18,00 € najneskôr do 10. júna 2021.

Bližšie informácie Vám pri prihlásení dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin JÚL a AUGUST 2021 podajú riaditeľky materských škôl, ktoré budú v tom čase v prevádzke.

Prevádzka všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov opäť začne 2. septembra 2021.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-05-19, 16:11  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám