Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súčinnosti so štátnymi orgánmi opätovne otvára veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej (SPŠ) v Bardejove.

Bude sa dať zaočkovať vakcínami AstraZeneca ( v sobotu 15.5.2021, 1300 pacientov očkovaných druhou dávkou), a v nedeľu 16.5.2021 vakcínou Pfizer/Biontech ( 1 200 pacientov ). Očkovanie tak bude prebiehať dva dni.

Tí z čakateľov, ktorí absolvovali prvú dávku očkovania vakcínou AstraZeneca by mali od NCZI odŕžať SMS správu, ktorá im určí čas očkovania – ak sa tak nestane do piatka 14. mája 2021 do 12.00 hod., nech kontaktujú Call centrum PSK +421 902 988 406.

V prípade ostatných záujemcov o očkovanie prihlasovanie prebieha cez centrálny registračný systém NCZI www.korona.gov.sk. Opäť je k dispozícii možnosť očkovania náhradníkov prostredníctvom registračného systému Prešovského samosprávneho kraja na základe nahlásenia záujemcov ošetrujúcim lekárom, ktorí sú definovaní v prílohe vyhlášky (96/2021 Z.z.). Kraj odporúča kontaktovať oprávnených záujemcov o očkovanie s chronickými ochoreniami práve svojho ambulantného lekára, aby ich prihlásil na očkovanie.

V súvislosti s víkendovým očkovaním, a s jeho bezproblémovým priebehom bolo opätovne prijatých niekoľko opatrení, ktoré v princípe kopírujú opatrenia z 8. mája t.r.:

– samotné očkovanie bude prebiehať od 8:00 do 18:00 hod., pričom personál bude na mieste prítomný od 7:00 do 19:00 hod.,.

– príslušníci Mestskej polície ( v súčinnosti s príslušníkmi OR PZ v Bardejove) budú počas celej doby očkovania prítomní na mieste, budú koordinovať príchodzých a zabezpečovať hladký priebeh očkovania,

– ul. Komenského (pred budovou SPŠ technickej) sa v úseku cca od kruhového objazdu až po križovatku s ul. Jiráskovou pri Cirkevnej spojenej škole prispôsobí tak, aby na nej bolo možné obojsmerne pozdĺžne parkovať, rovnako bude umožnený vjazd do areálu ihriska nad internátom školy,

-príjazdové cesty budú vyznačené značkami,

– parkovisko pri tržnici pod „AB-čkom“, rovnako ako parkovisko pri ČK PLUS – Alian s.r.o. nebudú pre pacientov počas očkovacích dni dostupné,

– parkoviská v samotnom areáli SPŠ technickej budú určené výhradne pre personál a imobilných pacientov,

– parkoviská pre mobilných pacientov sú určené predovšetkým na ul. Komenského (obojsmerné pozdĺžne parkovanie) a pred Gymnáziom L. Stockela

Samospráva Bardejova i Prešovský samosprávny kraj chcú aj touto cestou vyzvať tých, ktorí sa rozhodnú dať sa cez víkend zaočkovať a prídu k SPŠ, aby prejavili ohľaduplnosť a trpezlivosť.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-05-12, 11:33  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám