Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Doterajšia nepriaznivá epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, opatrenia Mestského krízového štábu i odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ako aj všeobecne nežičlivé podmienky v uplynulých týždňoch a mesiacoch nedovolili samospráve realizovať investičný zámer rekonštrukcie rozvodov teplej a studenej vody v Zariadení pre seniorov na Toplianskej ulici

- havarijný stav musel byť preto riešený iba čiastočne a v nevyhnutnom rozsahu.

Keďže sa však celková situácia v takýchto zariadeniach, kde je samospráva zriaďovateľom začala priaznivejšie vyvíjať priaznivá už od konca roku 2020, a vakcinácia zamestnancov, ale aj klientov druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 je vysoká (zamestnanci 59%, ZpS ul. Toplianska 71%, ZpS ul. Wolkerova 83%), umožňuje to realizovať komplexnú rekonštrukciu rozvodov teplej a studenej vody v zariadení na Toplianskej ulici. Realizácia bude stáť (podľa vysúťažených podmienok) cca 50 tisíc eúr.

S rekonštrukčnými prácami sa začne s najväčšou pravdepodobnosťou od budúceho týždňa postupne po častiach tak, aby čo najmenej obmedzili denný režim klientov v zariadení. Tí budú počas dňa presunutí z ubytovacích priestorov, kde bude prebiehať rekonštrukcia do priestorov v prednej časti. Ako prvý sa vybuduje hlavný ležatý rozvod vody, ktorý sa nachádza v chodbe na prízemí ubytovacej časti a následne sa budú budovať jednotlivé stúpačky.

Predpokladá sa, že samotná odstávka vody v ubytovacej časti zariadenia bude potrebná iba na krátky čas prepojenia stúpačky zo starého na nový rozvod vody. Zamestnanci odbornej firmy, ktorá bude realizovať rekonštrukciu, budú dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia: každý deň prejdú zamestnanci epidemiologickým filtrom, t.z. budú testovaní v našom zariadení AG testami, ktoré poskytne samospráva Bardejova. Taktiež sa im zmeria telesná teplota, vyplnia a podpíšu čestné prehlásenie, ktoré vypracoval interný Krízový štáb, a ktoré slúži na zmapovanie ich osobnej situácie ohľadom COVIDU – 19.

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-04-30, 10:35  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám