Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Jeho súčasťou je aj rozsiahla výsadba drevín a zelene v rôznych lokalitách

Mesto Bardejov bolo úspešné pri získaní grantu v rámci projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“ / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov/,

na základe projektu spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01. Hodnota projektu je 1 473 580,- EUR.

Ide o najkomplexnejší projekt, vzhľadom k rozsahu aktivít, ktoré samospráva doposiaľ realizovala. Jeho základom je rekonštrukcia dvoch pavilónov ZŠ Bartolomeja Krpelca. Pôjde o výmenu okien, komplexné zateplenie budov, výmenu elektroinštalácie, či svietidiel, ktoré zásadným spôsobom prispejú k zníženiu energetických prevádzkových nákladov, vrátane zníženia produkcií CO2, ktoré sú základným cieľom projektu.

Celková hodnota týchto stavebných úprav predstavuje hodnotu 1 029 538 eur.

Ďalšou aktivitou je rozsiahla výsadba drevín a zelene v rôznych lokalitách: na Komenského ulici , na ul. Pod Vinbargom, ale aj vybudovanie náučnej záhrady v areáli ZŠ Bartolomeja Krpelca, výsadba drevín na ul. Pod Vinbargom, na ul. Kutuzovovej, budovanie prírodných prvkov na zvýšenie vlhkosti, zvýšenie vlahy a podporu rozširovania včelstiev, motýľov a hmyzu, prostredníctvom vytvorenia kvitnúcej lúky na ul. Kutuzovova, zavedenie systému zachytávania a plošného zachytávania zrážkovej vody zo striech ZŠ Bartolomeja Krpelca do povrchových nádob na jej druhotné využitie.
Projekt počíta aj s výsadbou prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením na ochladzovanie vzduchu na verejných priestranstvách v areáli mestského kúpaliska, na ul. Toplianska, ul. Dlhý rad.

Ďalšou zásadnou aktivitou projektu je nákup hygienizačného kontajnera, 105 kusov 660 litrových a 110 kusov 240 litrových nádob na zhromažďovanie BIO odpadu k obytným domom na území mesta. Nemenej dôležitou súčasťou je vypracovanie Akčného plánu na znižovanie emisií CO2, o ktorého podrobnostiach, rovnako ako o ďalších aktivitách budeme v najbližších týždňoch informovať.
Partnerom celého projektu je naše partnerské nórske mesto Molde. Bližšie informácie sú uvedené na stránske www.bardejov.sk, s odklikom na podstránku Nórske fondy.

Mgr. René Semanišin

vedúci odboru školstva a kultúry

Mestský úrad Bardejov

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-04-27, 11:35  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám