Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Štatistický úrad SR realizuje na základe zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov sčítanie domov a bytov v SR. V meste Bardejov túto činnosť koordinuje a zabezpečuje mestský úrad. Sčítanie domov a bytov bolo ukončené k 14.2.2021. Od 15.2.2021 sa realizuje sčítanie obyvateľov. 

Pandemická situácia výrazne zasiahla aj proces sčítania obyvateľov. Novelizáciou zákona č. 223/2019 Z.z. bol posunutý termín na ukončenie sčítania obyvateľov do 31. októbra 2021. Prvá etapa sčítania – tzv. elektronické samosčítanie končí dňom 31.3.2021. Od 1.4.2021 do 31.10.2021 sa bude realizovať druhá etapa sčítania – tzv. asistované sčítanie. Štatistický úrad SR určí pre každú obec a mesto obdobie medzi 1. aprílom 2021 a 31. októbrom 2021 v trvaní maximálne 6 týždňov na vykonanie asistovaného sčítania.

Mestský úrad v Bardejove má pripravených asistentov sčítania, ktorí budú nápomocní pre tých obyvateľov mesta, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli sčítať sami. Pre tých obyvateľov mesta, ktorí sú mobilní pripravujeme kontaktné miesta pre sčítanie, kde bude v určených úradných hodinách stacionárny asistent sčítania, ktorý bude nápomocný občanom pre vykonanie asistovaného sčítania.

Kontaktné miesta budú zriadené v Poľsko- Slovenskom dome na Radničnom námestí a v okrajových častiach mesta a to v Dlhej Lúke, v Bardejovskej Novej Vsi, v Bardejovských Kúpeľoch a na sídlisku Poštárka. Všetky kontaktné miesta budú viditeľne označené. O ich zriadení a prevádzke budeme obyvateľov mesta informovať obvyklým spôsobom. Pre tých obyvateľov mesta, ktorí z rôznych dôvodov neprídu do kontaktného miesta, budú k dispozícii mobilní asistenti, ktorí na požiadanie prídu za občanom aj s elektronickým zariadením a pomôžu občanovi vykonať akt sčítania. Mestský úrad zriadi infolinku, na ktorej budú môcť občania požiadať o asistenta sčítania, prípadne dostanú požadovanú informáciu o sčítaní obyvateľov.

Aj keď sčítanie obyvateľov sa realizuje v priebehu roka 2021, aktuálny termín sčítania je polnoc z 31.12.2020 na 1.1.2021. V praxi to znamená, že ak sa dieťa narodilo 1.1.2021 a neskôr, do sčítania obyvateľov ho nezapočítame. Prípadne ak niekto zomrel 1.1.2021 a neskôr, musí byť zarátaný do sčítania obyvateľov. Zákon o sčítaní ukladá za povinnosť každému obyvateľovi, aby sa sčítal. Tým obyvateľom, ktorí sa nesčítajú a ani nepožiadajú o asistované sčítanie hrozí pokuta. Chceme urobiť všetko pre to, aby sme obyvateľov mesta Bardejov nepokutovali, ale naopak vyšli im v ústrety a pomohli im vykonať akt sčítania. O tom, kedy sa v meste Bardejov bude realizovať asistované sčítanie, vás budeme včas informovať.

Ing. Miroslav Bujda, kontaktná osoba pre sčítanie obyvateľov

Sčítanie logo.jpg

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-03-29, 15:15  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám