Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vážené pani učiteľky, páni učitelia,

28. marec, Deň učiteľov je vašim sviatkom. Sviatkom ľudí, pre ktorých sa ich profesia stala poslaním. Aktuálna doba, ktorú žijeme to iba potvrdzuje. Dištančné vzdelávanie prinieslo nové momenty.

Omnoho väčšie nároky na prípravu, z hľadiska času, ale aj obsahu samotného vyučovania. Chýbajúci priamy sociálny kontakt zvyšuje náročnosť individuálnej komunikácie so samotnými žiakmi i rodičmi. Isto vám to všetkým chýba, ale možno aj viac stmeľuje. A to je mimoriadne dôležité, aby sme z tohto marazmu vyšli silnejší, pripravení na nové výzvy, ktoré nás po jeho prekonaní čakajú.

Vážení učitelia, pedagógovia i nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, materských škôl – prijmite moje úprimné poďakovanie za všetko čo robíte pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie, za všetko čo robíte pre našu budúcnosť. Isto by som radšej uprednostnil osobné poďakovanie tak, ako tomu bolo v minulosti. O to úprimnejšie ho prijmite prosím aspoň takýmto spôsobom, povedané aktuálnou školskou terminológiou – dištančne.

Prajem vám predovšetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti, množstvo nových nápadov a inšpirácii, pretože tak pre vás, ale aj pre žiakov a rodičov je to veľmi náročné obdobie. Samospráva Mesta Bardejov robí všetko preto, aby sme toto neľahké obdobie spoločne zvládli a aj za to vám patrí veľké „ĎAKUJEME“.

Dávajte pozor na seba, na svojich blízkych i žiakov. Želám vám všetko dobré, veľa zdravia a úspechov.

Boris Hanuščak

primátor mesta

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-03-28, 14:20  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám