Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V dňoch 23. - 26. marca sa v hoteli Astória v Bardejovských Kúpeľoch uskutoční medzinárodný vedecký seminár na tému „Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách Svetového dedičstva UNESCO", ktorý pripravuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Mestom Bardejov, Slovenskou komisiou pre UNESCO a centrálou UNESCO v Paríži.

Cieľom odborného podujatia je posilniť kapacity a napomôcť pri rozvoji možností zainteresovaných inštitúcií a podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia  sektore cestovného ruchu, prostredníctvom praktických príkladov z iných lokalít, s dôrazom na zachovanie výnimočnej hodnoty lokalít Svetového dedičstva.

Počas týchto troch dní (prvý deň je venovaný príchodu účastníkov) sa odborníci približne z dvoch desiatok krajín, ktorí pôsobia v oblasti ochrany pamiatok, budú napríklad venovať ochrane autenticity a integrity lokalít Svetového dedičstva, ich manažmentu a riadiacim plánom, ďalej faktorom, ktoré ovplyvňujú stav zachovania chránených lokalít, vzdelávaniu, ľudským zdrojom, informačným systémom, ich monitoringu i cezhraničnej spolupráci a ochranným pásmam v prípade takých lokalít, ktoré presahujú hranice regiónov či štátov.

Okrem slovenských odborníkov by sa na seminári mali zúčastniť najmä manažéri lokalít svetového dedičstva v subregióne strednej a juhovýchodnej Európy, zástupcovia centrály UNESCO, Centra svetového dedičstva a ďalších partnerských organizácií, ako aj zástupcovia cestovných kancelárií a hotelierstva.

Súčasťou odborného podujatia budú aj exkurzie po vybraných pamiatkach Svetového dedičstva v Bardejove a jeho okolí. V stredu 24. marca by si mali účastníci pozrieť historické centrum Bardejova a  židovské suburbium. Na štvrtok 25. marca je naplánovaná  návšteva  drevených chrámov v Bodružali, Ladomírovej a v Hervartove, ktoré sú taktiež lokalitami Svetového dedičstva UNESCO. Ukončeniu seminára by malo predchádzať prijatie spoločných záverov a odporúčaní a odovzdanie certifikátov jeho účastníkom.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Pamiatkového úradu SR: www. pamiatky.sk.


 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám