Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

V roku 2009 zaevidovali na pracovisku bardejovskej matriky, ktorá územne pokrýva okres Bardejov, 882 narodených detí, z ktorých 298 sa stalo najmladšími obyvateľmi samotného mesta Bardejov.V rovnakom období bolo zaznamenaných 509 úmrtí, z ktorých bolo 236 Bardejovčanov. Do Bardejova sa v uplynulom roku prisťahovalo 231 obyvateľov a vysťahovalo 394 obyvateľov. Ďalších 187 ľudí sa v meste zaevidovalo na prechodnom pobyte. V rámci samotného mesta  Bardejov a mestských častí svoj trvalý pobyt zmenilo 510 jeho obyvateľov.
Čo sa týka novouzavretých manželstiev, na bardejovskej matrike zaevidovali 242 sobášov z toho 21 sobášov bolo s cudzím štátnym príslušníkom a 1 sobáš s maloletou osobou. Okrem toho bolo zaznamenaných aj 5 tzv. delegovaných sobášov, ktoré boli uzavreté mimo územnej pôsobnosti príslušného matričného úradu Slovenskej republiky. V rámci samotného Bardejova na evidencia obyvateľstva spolu zaevidovali 250 sobášov a 156 rozvodov.

V porovnaní s rokom 2008 možno v meste Bardejov badať mierny pokles narodených detí (o 28), mierny vzostup úmrtí (o 14), prisťahovaných (o 23) i odsťahovaných obyvateľov (o 34). Stúpol aj počet občanov, ktorí sa u nás prihlásili na prechodný pobyt (o 9). Naopak, pokles bol zaznamenaný u uzavretých sobášov (o 2 menej) a u rozvodov (taktiež o 2 menej).

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám