Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Len pred niekoľkými minútami skončilo videorokovanie Mestského krízového štábu (MsKŠ), ktoré sa zaoberalo v prvom rade výsledkami sobotňajšieho testovania a posúdením celkovej situácie v súvislosti s otváraním škôl pre žiakov I. stupňa a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy Bardejova.

Testovania sa zúčastnilo 3798 osôb, z ktorých 19 s pozitívnym výsledkom (miera pozitivity 0,50%).

Potešujúce je to, že medzi pozitívne testovanými nefigurujú ani zamestnanci škôl, ani rodičia detí, ktorých sa nástup do škôl a škôlok týka. Súčasne prebiehal prieskum medzi rodičmi tých žiakov, ktorí by mali do školy nastúpiť a ktorý mal za cieľ zistiť ich záujem o otvorenie škôl: u základných škôl sa záujem pohyboval na úrovni 90%, u materských škôl na úrovni cca 80%.

Aj na základe týchto výsledkov, ako aj na základe vyjadrení regionálneho epidemiológa sa Mestský krízový štáb rozhodol, že od zajtra 9. februára sa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta otvoria pre žiakov I. stupňa a otvoria sa aj materské školy. Je len samozrejmé, že samospráva bude úzkostlivo dbať na dodržiavanie všetkých predpísaných opatrení a nariadení !

V prípade, že sa situácia v najbližších dňoch nebude vyvíjať priaznivo, resp. že sa zmení postavenie okresu na Covid automate MsKŠ bude operatívne prijímať také opatrenia, aby nepriaznivej pandemicko-epidemiologickej situácii zabránil a ochránil zdravie a zabezpečil bezpečnosť deťom, žiakom i pedagógom.

V tejto súvislosti MsKŠ vyzýva rodičov, aby dbali na bezpečnosť svojich detí, aby dodržiavali všetky predpísané opatrenia a aby maximálne eliminovali prípadné nepriaznivé okolnosti. Rovnako ich vyzýva k zodpovednosti voči sebe a svojim blízkym, ale aj voči všetkým okolo seba.    

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl a škôlok, kam zajtra nastúpia žiaci a deti samospráva momentálne distribuuje ochranné respirátory tak, aby k momentu zajtrajšieho otvorenia škôl nimi boli všetci, ktorí budú výchovno-vzdelávací proces realizovať vybavení.  

147726867_485648219091531_332252883938394459_n.jpg

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-02-08, 10:43  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám