Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Samospráva Bardejova zriaďuje v súvislosti s testovaním rodičov (zákonných zástupcov) žiakov I. stupňa základných škôl a predškolských zariadení, ako aj žiakov končiacich ročníkov stredných škôl 11 (jedenásť) odberných miest na šiestich odberných stanoviskách.

Odb.miesto

Lokalita

Rezervácia

01

ZŠ, ul. Komenského

online rezervácia

02

ZŠ, ul. Komenského

odber bez rezervácie

03

ZŠ, ul. Wolkerova

online rezervácia

04

ZŠ, ul. Wolkerova

odber bez rezervácie

05

ZŠ B. Krpelca

online rezervácia

06

ZŠ B. Krpelca

odber bez rezervácie

07

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

online rezervácia

08

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

odber bez rezervácie

09

ZŠ, nám. Arm. gen. L. Svobodu

online rezervácia

10

ZŠ, nám. Arm. gen. L. Svobodu

odber bez rezervácie

11

ZŠ, sídl. Poštárka

odber bez rezervácie

Testovanie bude prebiehať v sobotu 6. februára 2021od 8.00 hod. do 19.30 hod. (prestávky: 10.00 – 10.15, 13.00 – 14.00, 17.00 – 17.15).

Na testovanie sa dá objednať aj elektronicky prostredníctvom elektronickej registrácie na TU

Po online registrácii bude zaregistrovanej osobe zaslaný potvrdzujúci e-mail na jeho adresu, resp. SMS správa. Takisto v prípade online registrácie bude obdobným spôsobom dotyčná osoba vyrozumená o výsledku testu, t.z., že otestovaná osoba nemusí čakať na výsledok testu na odbernom mieste.

Tí z občanov, ktorí nevyužijú možnosť online rezervácie budú vyrozumení o mieste a čase vydania potvrdzujúceho písomného certifikátu.

Na základe takto vykonaného testu a následného potvrdenia o negativite, resp. pozitivite testovanej osoby tá vystaví Čestné prehlásenie, ktorým sa dieťa preukáže pri nástupe do školy.

Chceme dôrazne upozorniť, že na týchto odberných miestach sa v sobotu budú testovať výlučne rodičia (zákonní zástupcovia) žiakov I. stupňa základných škôl, pedagogickí zamestnanci a obslužný personál, ako aj študenti končiacich ročníkov stredných škôl. Zároveň chceme požiadať, aby rodičia (zákonní zástupcovia) žiakov využili prednostne to odberné miesto (ZŠ), ktoré ich dieťa navštevuje.        

Obyvatelia, ktorých sa podmienky testovania „Návrat detí do škôl“ netýkajú, ale z rôznych dôvodov sa otestovať potrebujú, môžu na testovanie využiť odberné miesta, ktorých zriaďovateľom nie je samospráva Mesta Bardejov: ich zoznam nájdete na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove www.ruvzbj.sk.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-02-04, 16:10  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám