Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V stredu 27. januára t.r. podpísali štatutári Mesta Bardejov a Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove MUDr. Boris Hanuščak a Mgr. Marek Kreheľ Memorandum o spolupráci.

Ako sa píše v úvodných ustanoveniach Memoranda „Zmluvné strany na základe iniciatívy Mesta Bardejov, a taktiež na základe prerokovaných tém a okruhov, reagujúc na potreby a podnety obyvateľov a návštevníkov mesta, s prihliadnutím na finančné možnosti zmluvných strán deklarujú spoločnú vôľu pri napĺňaní vízie postupnej revitalizácie lokality Bardejovskej Kalvárie“.   

Bardejovská Kalvária je miestom, ktoré si zaslúži pozornosť – okrem trinástich kaplniek a kostola sú tu pochované aj významné osobnosti Bardejova.

Podpis Memoranda bol samosprávou iniciovaný aj preto, lebo hoci areál Kalvárie nie je jej majetkom, má záujem postupne tento areál zveľaďovať a spoločnými silami s cirkvou napraviť terajší nelichotivý stav. Memorandum je akýmsi prvým krokom v tomto úsilí: vymedzuje oblasti pôsobenia spolupráce, predovšetkým prípravy a schvaľovania dokumentácií týkajúcich sa úpravy dotknutého územia (architektonické a urbanistické štúdie, územnoplánovacie podklady a pod.), udržiavania poriadku a čistoty, ale v ďalších fázach aj vo finančnej  podpore projektov smerujúcich k revitalizácii tejto nesporne cennej lokality Bardejova.

Obe strany – tak samospráva, ako aj rímskokatolícka cirkev – sú presvedčené, že je to krok správnym smerom: v minulosti deklarovaný záujem o spoluprácu získal v stredu aj svoju inštitucionalizovanú podobu...    

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-01-28, 13:48  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám