Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V nočných hodinách zo soboty na nedeľu (24.1.2021) bol opäť dispečingom závodu Bardejov zaznamenaný prudký nárast odberu vody z VDJ Halpušová, cca 6 l/s. Na miesto boli ráno vyslaní pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na spresnenie úniku vody.

Porucha bola úspešne lokalizovaná v poobedňajších hodinách na vodovodnom potrubí LT DN100 na ul. Kuzmányho č. 8 (vedľa RÚVZ).

Z dôvodu vysokého úniku vody VVS, a.s. závod Bardejov, pristúpil k odstaveniu rodinných domov na ulici Kuzmányho a časti ulice Sv. Jakuba.   

Momentálne VVS,a.s. požiadala o vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré je nutné ako prvé zrealizovať pred začatím výkopových prác. Následne po ich vytýčení sa pristúpi k oprave poruchy.

Náhradné zásobovanie vodou je pre obyvateľov zabezpečené cisternovým vozidlom.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-01-24, 16:32  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám