Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Aktualizovaná informácia

Porucha na ul. Nábrežná bola odstránená a voda na odstavených uliciach Nábrežná, Fučíková, Toplianska, 29. Augusta a Štefaníková bola o 15.00 hod. pustená.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 23.1.2021 o 5.00 hod. ráno bol dispečingom závodu Bardejov zaznamenaný vysoký odber vody z VDJ V1, cca 13 l/s. Hneď ráno boli na miesto vyslaní pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na hľadanie úniku vody a spresnenie miesta možnej poruchy. Porucha bola lokalizovaná o 16.30 hod. na vodovodnom potrubí LT DN150 na ul. Nábrežná č.29.

Z dôvodu nadmerného úniku vody VVS, a.s. závod Bardejov, pristúpil k odstaveniu poruchového úseku, konkrétne ul. Toplianska, Nábrežná, Fučíkova, Štefánikova a 29. augusta.

Hneď po vytýčení inžinierskych sietí, ktoré je nutné ako prvé zrealizovať pred začatím výkopových prác, sa pristúpilo bezodkladne k oprave poruchy. Náhradné zásobovanie vodou je pre obyvateľov zabezpečené cisternovým vozidlom. Pracovníci VVS, a.s. závod Bardejov vyvíjajú maximálne úsilie, aby bola uvedená porucha čo najskôr odstránená.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-01-24, 10:47  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám