Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vážené dámy a páni, milí Bardejovčania,

   ubehlo iba niekoľko hodín od momentu, kedy sme odprevadili do histórie rok 2020

a privítali nový rok 2021.

   Nepochybujem, že v mnohých z nás ešte doznievajú emócie nedávnych Vianoc, kedy sme si užívali blízkosť našich rodných, rozbaľovali dlhoočakávané darčeky a tešili sa z drobných radostí.

   Prelom rokov je tým najvhodnejším okamihom, aby sme aspoň zopár slovami zhodnotili ten odchádzajúci, a možno aj načrtli kontúry toho, čo samosprávu čaká v tom novom roku.

   Ak by sme mali hodnotiť rok 2020, tak by sme ho mohli hodnotiť jedným jediným slovom – ťažký. Ťažký pre ľudí, ale aj pre samosprávu. Pandémia, ktorá v niekoľkých vlnách sužovala a sužuje nielen Slovensko, ale doslova celý svet si vyžiadala ľudské obete – to je zrejme to najsmutnejšie konštatovanie. Jej negatívny dopad je však omnoho širší a zasahuje všetky oblasti života – nevynímajúc tie, za ktoré je zodpovedná samospráva a jej orgány.

   Aj napriek tomuto neradostnému konštatovaniu sa však dá povedať, že život v meste sa ani napriek pandémii nezastavil, a že samospráva vyvíjala maximálne úsilie, aby sa život v našom meste posunul na kvalitatívne vyššiu úroveň.

   Dokončili sme niekoľko projektov, medzi nimi napríklad dva projekty revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg a Obrancov mieru, pričom v oboch prípadoch boli realizované také opatrenia a stavebné postupy, ktoré reflektujú environmentálne požiadavky tretieho tisícročia.

   Na sídlisku Obrancov mieru tak pribudli okrem nových chodníkov či ihrísk aj nová, naozaj impozantná fontána s hracími prvkami, ktorá sa určite stane ďalšou dominantou mesta. Komplexne sa zrekonštruovala aj pomerne značná časť sídliska Vinbarg, vrátane osadenia nového osvetlenia, či oddychových miest a športovísk. Zrekonštruovali sme Základnú umeleckú školu Michala Vileca, i budovu Okresného úradu, a pokračovali sme v rekonštrukciách predškolských zariadení. Pribudla cyklolávka cez Topľu a pokračovalo sa v pretváraní nábrežia Tople na impozantný priestor vhodný predovšetkým na voľnočasové aktivity.  

   V oblasti ochrany a zveľaďovania nášho historického dedičstva sa nám konečne podarilo asanovať tzv. „Zelený dom“ na Rhodyho ulici: otvoril sa tak priestor na dotvorenie celej lokality v historizujúcom šate. Pokračuje výstavba hradobného múru na Šiancovej ulici i obnova a rekonštrukcia Hrubej bašty a priľahlého priestoru.

   Podarilo sa naplniť aj predsavzatie z minulých rokov a dokončili sme výstavbu verejného osvetlenia od križovatky na Bardejovské Kúpele smerom na mestskú časť Dlhá Lúka.        

   Toto je len malý výpočet aktivít, ktoré sa zavŕšili práve v skončenom roku 2020. Ako už bolo spomenuté v úvode, nebol to ľahký rok. Aj napriek tomu, aj napriek skutočnostiam, že sme naše plány museli v mnohom korigovať si trúfam povedať, že sme spoločnými silami posunuli vývoj v Bardejove opäť dopredu, že sme urobili všetko možné pre to, aby sa naše mesto mohlo ďalej pýšiť prívlastkom „Najkrajšie mesto Slovenska“.

   Aj plány na rok 2021 sa dajú nazvať ambicióznymi: existuje však vážna obava, že pandémia a jej dôsledky budú naše ambície okresávať. Už teraz však chcem povedať, že využijeme všetky dostupné zdroje a všetku vynaloženú námahu, aby sme zabezpečili ďalší rozvoj Bardejova, aby sme zabezpečili čo najvyšší životný komfort jeho obyvateľov i návštevníkov.

   Vážení spoluobčania,

   prajem vám všetkým, aby rok 2021 bol pre vás rokom splnených nádejí a očakávaní, aby ste

ho prežili v zdraví, v šťastí a pohode. Prajem vám, aby bol pre vás rokom úspešným po všetkých stránkach.

   Nech sa darí vám, vašim rodinám, nech sa darí celému nášmu mestu.  

MUDr. Boris HANUŠČAK

primátor Bardejova

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-01-04, 11:33  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám