Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (23.12.2020) sa konalo zasadnutie Okresného krízového štábu. Prakticky po jeho ukončení sa na rokovaní formou videokonferencie stretli aj členovia mestského krízového štábu (MsKŠ), ktorí po dôkladnom zvážení najnovších informácií týkajúcich sa nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie dospeli k nasledujúcim záverom:

- pôvodná úvaha o možnosti návštev počas sviatkov v zariadeniach pre seniorov (ZpS) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa stáva neaktuálnou a na základe Vyhlášky hlavného hygienika SR sa takéto návštevy zakazujú až do odvolania,

- pomerne veľký a len ťažko kontrolovateľný záujem vyvoláva aj zvonkohra pri vianočnom strome na Radničnom námestí. V záujme dodržania všetkých nariadení a opatrení, vzhľadom na nemožnosť ich stopercentného zabezpečenia v prípade zvonkohry sa až do odvolania zvonkohra deaktivuje,

- krízový štáb zároveň vyzýva majiteľov motorových vozidiel, aby najmä počas sviatkov nenechávali svoje autá zaparkované tak, že budú znemožňovať vývoz komunálneho odpadu, teda blokujúc stojiská a miesta vyhradené pre odpadkové kontajnery.

Zároveň bude počas sviatkov zintenzívnená hliadková činnosť mestskej polície (MsPO), ktorá bude dbať na dodržiavanie opatrení.

Do vašej pozornosti dávame aj Vyhlášku RÚVZ v Bardejove, ktorá nadobúda účinnosť 24.12.2020: sú v nej podrobnejšie uvedené obmedzenia a opatrenia.

Vážení spoluobčania, situácia v súvislosti s COVID-19 je naozaj zlá: stúpajúci trend pozitívne testovaných neveští nič dobré a preto vás chceme vyzvať k ešte väčšej opatrnosti a k dôslednému dodržiavaniu všetkých opatrení zdravotníkov a epidemiológov. Vzájomnou úctou, toleranciou, zodpovednosťou voči sebe i iným, dodržiavaním prijatých pravidiel môžeme hrozbu aspoň čiastočne eliminovať – opatrenia, ktoré MsKŠ prijíma určite nie sú samoúčelné, alebo prijaté z „rozmaru“.

132554735_4592592240791000_2195065858022673910_o.jpg

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-12-23, 19:18  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám